آموزش زبان ترکی استانبولی/تعلم اللغة التركیة Mustafa kemal atatürk 1881-1938 sadece türkÇe sevenler iÇin ................................... دوستان لطفا نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود جهت تبادل لینک را به صندوق و سئوالات خود را جهت پاسخگویی سریعتر تنها در قسمت نظرات هر پست مطرح نمایید .با تشکر hamitkareagozlu@gmail.com .............. Hz. Ömer “İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız” http://turkce-ogretim.mihanblog.com 2014-07-24T18:02:31+01:00 text/html 2014-07-02T00:26:01+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi سخنان زیبا http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/743 <img style="width: 378px; height: 324px;" alt="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0176.jpg" src="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0176.jpg"><br><br><img style="width: 360px; height: 360px;" alt="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0173.jpg" src="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0173.jpg"><br> text/html 2014-06-30T01:11:12+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi سخنان زیبا http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/742 <img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 375px; height: 485px;" alt="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0236.jpg" src="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0236.jpg"><br><br><br><img style="width: 381px; height: 320px;" alt="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0223.jpg" src="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0223.jpg"><br> text/html 2014-06-28T02:16:49+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi سخنان زیبا http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/741 <br><br><img style="width: 381px; height: 278px;" alt="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0045.jpg" src="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0045.jpg"><br><br><img style="width: 383px; height: 356px;" alt="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0029.jpg" src="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0029.jpg"><br><br><img style="width: 381px; height: 407px;" alt="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0020.jpg" src="http://www.enozlusozler.com/wp-content/uploads/2013/07/0020.jpg"><br> text/html 2014-06-18T13:54:33+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi آشنایی با لهجه اورفایی http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/740 <font style="font-weight: bold;" size="2"><br>دوستان همانطور که میدانید در ترکیه از منطقه ای به منطقه دیگر لهجه ها دستخوش تغییر میشود مثلا اهالی اورفا با لهجه خاص خودشان صحبت می کنند که برای کسانی که با این لهجه آشنایی نداشته باشند ممکن است فهمیدن بعضی لغات وجملات مشکل باشد که من در این پست شما را با برخی از واژه های مختص اورفا آشنا میکنم.در پایان بد نیست به این نکته هم اشاره کنم که این پست به درد افراد مبتدی ممکن است زیاد نخورد .انشالا در پست بعدی به سراغ لهجه کارادنیزی ها خواهیم رفت.</font> text/html 2014-06-18T03:30:11+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi آشنایی با چند ضرب المثل http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/730 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><h1 style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);" id="firstHeading" class="firstHeading" lang="tr"><font size="2"><span dir="auto">Ala bakan iki bakar</span></font></h1><font style="font-weight: bold;" size="2">یعنی انسانها رنگ قرمز رو دوست دارند واز نگاه کردن به چیزهای قرمز رنگ سیر نمی شوند<br><br></font><h4 style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="2">Zurnada Peşrev Olmaz</font></h4><font style="font-weight: bold;" size="2"><br>در ساز سورنا آهنگ پیش درآمد وجود ندارد<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 153);">مفهوم ضرب المثل</span><br><br>کاری که بدون برنامه انجام شود نباید در آن دنبال قانون گشت<br><br><br style="color: rgb(204, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">zorla güzellik olmaz</span><br><br><br>زیبایی با زور نمیشه<br><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">مفهوم ضرب المثل</span><br><br>به زور نمیشه کسی رو راضی به انجام کاری کرد<br></strong></font><font size="4"><font style="font-weight: bold;" size="2"><br style="color: rgb(204, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">bal bal demekle ağız tatlanmaz<br><br></span>با عسل عسل گفتن دهان شیرین نمی شود<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 153);">مفهوم ضرب المثل<br><br></span>همیشه با صحبت کردن از چیزهای زیبا چیزهای خوب تحقق نمی یابد</font><br></font> </div> text/html 2014-06-02T13:48:56+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi سخنان زیبا http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/729 <table style="width: 246px; height: 609px;" valign="top" border="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td height="17"><strong></strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.kozakli.tv/resim/facebook-sozleri.jpgc6ff1d644286865a8276bd9b48cee9f6.jpg" alt="" width="404" height="404"></td> </tr> <tr> <td valign="top"><p><br></p><p>تو این زندگی تنها کسی که خندیدنم را خواست عکاس بود اوهم در واقع پولش را طلب کرد<br></p><p><br></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.kozakli.tv/resim/resimli-kapak-sozler.jpg1e788fc172a4b06452e0decc122d55aa.jpg" alt="" width="455" height="411"></p><p><font style="font-weight: bold;" size="2">هرگز در گذشته زندگی نکن اما همیشه از گذشته درس بگیر.(مولانا)</font><br></p></td></tr></tbody></table> text/html 2014-06-02T12:52:15+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi سخنان زیبا http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/728 <center><b><img style="width: 483px; height: 433px;" title="Güzel Sözler" src="http://www.kozakli.tv/guzel_sozler/resimli_facebook_sozleri/resimli/guzel-sozler-kisa-resimli.jpgae016fc745c5f6a87128.jpg" alt="Güzel Sözler"><br><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="2"><br>فراموش نکن <br><br>اونی که برای تو از دیگری دست بکشه<br><br>یک روز&nbsp; برای دیگری از تو دست میکشد</font><br><br><br><br></b></center> text/html 2014-05-14T07:12:53+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi آشنایی با چند ضرب المثل http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/726 <div style="direction:ltr;text-align:left"><font style="font-weight: bold;" size="4">kefilin ya saçı, ya sakalı</font><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">مفهوم ضرب المثل</span><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">یعنی اگر بدهکار نتواند بدهی اش را پرداخت کند به یقه ضامنش می چسبند و هرچه او داشته باشد ازش می گیرند</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><br><br><span class="comick"></span><h2>karnı tok it gölgede yatar</h2><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 153);">سگ شکم سیر تو سایه میخوابه</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">مفهوم ضرب المثل</span><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">شخص بی عقل وقتی که امروز سیر شود فکر فردا را نمیکند و پی لذت آنی است</span><br><br><h4 style="text-align: justify;"><font size="4">Gönül Kimi Severse Güzel Odur </font></h4><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">مفهوم ضرب المثل<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">فهم از زیبایی به نسبت سلیقه اشخاص متفاوت است</span><br><br></span><font size="4"><span class="st"><b>Görünen köy kılavuz istemez</b>.</span></font><br><font style="color: rgb(204, 51, 204); font-weight: bold;" size="2">روستایی که دیده میشه راهنما نمیخواد</font><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">مفهوم ضرب المثل</span><br><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;">یعنی مکث نمودن روی حقایق معلوم کاری نابجاست<br><br></span></font><font size="4"><span class="st"><b>Görünüşe aldanma</b></span></font><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);">فریب ظاهر را نخور</span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">مفهوم ضرب المثل</span><br><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">هر چیزی یک ظاهر بیرونی و یک صورت داخلی دارد چیزهای زیادی هستند که ظاهر زیبا و درون بد دارند وبالعکس از اینرو صرف نگاه کردن به نمای بیرون و رسیدن به یک قضاوت میتواند انسان را فریب دهد</span><br><br> </div> text/html 2014-05-06T08:00:35+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi آزمون TYS http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/725 <p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"><font size="3"><br></font></p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"><font size="3">آزمون TYS در تاریخ 27 اردیبهشت روز شنبه ساعت 9.30 در موسسه یونس امره برگزار خواهد شد </font></p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"><font size="3"><br></font></p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"><font size="3">&nbsp;ثبت نام تا 25 اردیبهشت در مركز فرهنگی&nbsp; یونس امره ادامه خواهد داشت.</font></p><p style="text-align: center;"> <img alt="" src="http://yee.org.tr/yonetim/system_theme/addons/ckfinder/userfiles/images/TYS_sertifika_%202013-1000_1600_1131.jpg" style="width: 403px; height: 284px;"></p><p><br><span style="color: rgb(0, 153, 0);"></span></p><p><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3"><br></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3"><br></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">مدارك لازم :</span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">یك قطعه عكس - كپی صفحه اول پاسپورت یا كارت ملی- 100 دلار یا 300 هزار تومان <br></span></font></span></p><p><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">امتحان بعدی 25 شهریور امسال برگزار میشود.<br></span></font></span></p> text/html 2014-04-23T04:22:19+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/723 <div style="direction:ltr;text-align:left"><h1><span class="LabelNewsDetailMainTitle">23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun</span></h1><img style="width: 490px; height: 317px;" class="DetailBuyukImgStyle" src="http://image.iha.com.tr/Contents//2014/04/22/HaberDetayi/bugun_23_nisan_487797.jpg" alt="23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" title="23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"> </div> text/html 2014-04-22T23:51:25+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi آشنایی با چند ضرب المثل http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/722 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Sabır eden derviş muradına ermiş.</font></h4><h4 style="color: rgb(0, 0, 153);">مفهوم ضرب المثل</h4> <h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">برای تحقق یافتن امور باید صبور بود وحتی مدت طولانی انتظار کشید آدم صبور به هدفش میرسد</span> <br></h4><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Sakla samanı gelir zamanı.</font></h4><font style="font-weight: bold;" size="2">کاه رو نگه دار زمانش میاد</font><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">مفهوم ضرب المثل</font><br>&nbsp;<br><font style="font-weight: bold;" size="2">انچه خوار آید روزی به کار آید</font><br><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Su uyur, düşman uyumaz.</font></h4><font style="font-weight: bold;" size="2">آب میخوابد دشمن نمی خوابد</font><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4"><br></font><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Sükût ikrardan gelir.</font></h4><br><font style="font-weight: bold;" size="2">سکوت علامت رضاست</font><br><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Rahat ararsan mezarda.</font></h4><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اگر دنبال راحتی هستی در قبرستان</span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><br><br>مفهوم ضرب المثل<br><br></font><font style="font-weight: bold;" size="2">هر زنده ای یک دردی دارد</font><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="4"><br></font><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur).</font></h4><font style="font-weight: bold;" size="2">یعنی چیز ارزون بی ارزش است<br></font><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Eşeğe altın semer vursalar, eşek yine eşektir.</font></h4><font style="font-weight: bold;" size="2">اگه به خر پالان طلایی بزنند خر بازم خر است<br></font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">مفهوم ضرب المثل</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"></font><br><span style="font-weight: bold;">یعنی با درست کردن ظاهر کسی او درست نمیشود</span><br style="font-weight: bold;"><br><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun, kimi kısa der.</font></h4><br><font style="font-weight: bold;" size="2">دم خر رو تو شلوغی نبر بعضی ها میگن درازه بعضیا میگن کوتاست</font><br><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">مفهوم ضرب المثل</span></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">یعنی بعضی از کارها هستند که اگه اونها رو تنهایی انجام بدیم بهتره اگر موضوع رو برای این و اون باز کنیم هرکی یک چیز میگه و گیج میشیم و موفقیت ما در آن کار مشکل میشود</span><br><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez.</font></h4><font size="2"><span style="font-weight: bold;">کسی نمیگه دوغم(ماستم)ترشه</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">یعنی هر کس از مالی که میخواد بفروشه تعریف میکنه</span><br><br><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.</font></h4><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ماه مارس ماهی است که خیلی سرده در این ماه اگر هوا گرم شد نباید گول خورد چون این ماه بیشتر از بهار به زمستان نزدیک است</span><br></h4><h4 style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Ev alma komşu al.</font></h4><font size="2"><span style="font-weight: bold;">خانه نخر همسایه بخر</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">مفهوم ضرب المثل</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">یعنی همسایه مهمتر از خانه است</span></font><br><h4 style="color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4">Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.</font></h4><font style="font-weight: bold;" size="2">صبر تلخ است میوه اش شیرین است</font><br><br><br> </div> text/html 2014-04-18T13:20:36+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi آشنایی با چند ضرب المثل http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/718 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><h4><font size="4">Kusursuz dost arayan dostsuz kalır</font></h4><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">کسی که به دنبال دوست بدون عیب بگردد بی دوست میماند</font><br><br><h4><font size="4">Kurunun yanında yaş da yanar.</font></h4><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">درکنار خشک ترهم میسوزد(یعنی تر وخشک با هم میسوزند</font><br><h4><font size="4">Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur</font></h4><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">گرگ وقتی پیر شود مسخره سگ میشود<br>یعنی اشخاصی که قدرتشونو از دست میدهند مورد تمسخر&nbsp; افراد ناتوان تر از خود قرار میگیرند</font><br><h4><font size="4">Komşu komşunun külüne muhtaçtır</font></h4><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">همسایه به خاکستر همسایه محتاج است</font><br><h4><font size="4">Kork Allah`tan korkmayandan</font></h4><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">بترس از آنکه از خدا نمیترسد<br><br>منظور این ضرب المثل اینست که کسی که از خدا نمیترسه ممکنه هر بدی در حق انسانها بکند<br>&nbsp;از چنین فردی باید ترسید</font><br><h4><font size="4">Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler</font></h4><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">در جایی که گوسفند نباشد به بز عبدالرحمن چلبی میگویند<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">مفهوم ضرب المثل</span><br><br>در صورت عدم وجود افراد شایسته و با تجربه در محیط کار فرد بی تجربه تر صاحب ارزش میشود و اعتبار بدست میاره</font><br><br> </div> text/html 2014-03-06T14:25:02+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi آداب و رسوم مربوط به نهادن نام بر روی کودک http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/717 <div style="margin: 10px auto; width: 500px;"><img alt=" sevimli bebek resimi" src="http://www.resimlerleturkiye.com/FileUpload/ks266247/File/sevimli_bebek.jpg" width="510" height="340"></div><font size="4"><br>در این نوشته به بحث و گفتگو پیرامون آداب و رسوم مربوط به نهادن نام بر روی کودک صحبت خواهیم کرد. </font><br><p dir="rtl"><font size="4">نهادن نام بر روی فرزندان، آداب و رسوم خاص خود را دارد. نهادن نام بر روی کودک از جهات فرهنگی، اجتماعی و دینی موضوعی بسیار مهم است. نامها در واقع نشانگر نحوه زندگی، طرز تفکر و ساختار اجتماعی یک ملت است. در فرهنگ ترک اعتقاد بر این است که نامها بر شخصیت و رفتار کودک تاثیر بسیاری دارد. نام هر فرد در واقع کلمه ای است که وی در طول زندگی خود آن کلمه را بیشتر از سایر کلمات می شنود. معمولا اعتقاد بر این است که نام بر نوع احساس، تفکر و رفتار فرد در جامعه و نیز آینده، موقعیت و میزان موفقیت وی در جامعه تاثیر می گذارد. معنا و مفهوم و ویژگی نامی که بر روی کودک نهاده می شود، بر شخصیت وی تاثیر می گذارد. همه اینها نیز باعث می گردد تا انتخاب اسم و آداب و رسوم مربوط به گذاشته شدن آن بر روی کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">در مهاجرت ترکها از آسیای میانه به آناتولی، مهمترین عنصر فرهنگی که تا به امروز ارزش و اهمیت خود را حفظ کرده، آداب و رسوم مربوط به گذاشتن اسم بر روی کودک می باشد. در ترکهای قدیم، معمولا نام از سوی رئیس طایفه، دانای قوم و یا عالم دینی نهاده می شد. در داستانهای ده ده قوروقود نیز نام قهرمان توسط ده ده قوروقود نهاده می شود. در قصه های ده ده قورقود نامی که از سوی پدر و مادر و پس از تولد کودک بر وی نهاده می شود، نام واقعی فرد نیست. نام واقعی فرد وقتی به وی داده می شود که به سن بلوغ رسیده و کار بسیار مهمی را به انجام برساند. در ترکهای قدیم، نهاده شدن اسامی که مربوطه به قهرمانی افراد می شود، از آداب و رسوم بسیار مهم به شمار می رود. همچنانکه در اسامی آلپ آرسلان، آلپ بیلگه، آلپ گیرای، آلپرن و آلپر تونقا نیز دیده می شود، کلمه آلپ که به معنای قهرمان و جسور می باشد، بعنوان صفت بر سر اسمها آمده است. در برخی موارد کودکان تا زمانی که نام واقعی خود را بگیرند، با عنوان "بی نام" و یا نام نافی خود خوانده می شدند. برخی از این افراد نیز ممکن بود تا پایان عمر خود با همین نام خوانده شوند. در قصه های ده ده قورقود، وقتی پسر دیرسه خان با یک "بوغا" که به معنی گاو نر بسیار بزرگ می باشد، درگیر شده و آن را از پا درمی آورد، لقب بوغاچ را بخود می گیرد. ده ده قورقود پس از نهادن نام بر روی کودک چنین می گوید: "نامش را من دادم، عمرش را نیز خداوند عطا فرماید". </font></p><p dir="rtl"><font size="4">پس از مسلمان شدن ترکها، بسته به ارزشها و عقاید اسلامی، نامها و آداب و رسوم مربوط به نهادن آنها نیز تغییر کرد. در نامگذاری، فاکتورهای فردی و اجتماعی بسیار مهم است. عقاید، سطح آموزش، خانواده، محیط، عرف و عادتهای پدر و مادر بر انتخاب اسم فرزندان تاثیر بسیار دارد. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">انتخاب اسم از قرآن در میان ترکهای آناتولی بسیار رایج است. فردی که می خواهد نام فرزند خود را از قرآن انتخاب کند، بطور تصادفی صفحه ای از قرآن را باز کرده و شروع به خواندن آن می کند، سپس از میان سطرهای آن کلمه ای را که می تواند اسم باشد، انتخاب کرده و فرزند خود را بدان نام می خواند. عایشه عثمان اوغلو دختر عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی نیز در کتاب خود که در آن به توصیف پدرش پرداخته است، می نویسد که در دربار عثمانی به هنگام نامگذاری فرزندان از این عادت تبعیت می شده است. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">آداب و رسوم مربوط به نهادن نام بر روی کودکان در نقاط مختلف آناتولی با اندکی تفاوت، شباهتهای بسیاری دارد. در مراسمی که به مناسبت نامگذاری ترتیب می یابد، ضیافت برپا شده و دعاها خوانده می شود. به این مراسم، دوستان و فامیل نزدیک و بخصوص بزرگان خانواده دعوت می شوند. گرفتن کودک بسوی قبله، خوانده شدن اذان در گوش راست کودک و گفتن اسم وی برای ۳ بار در گوشش از آداب و رسوم رایج در نقاط مختلف آناتولی می باشد. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">اواین نامی که بر روی کودک نهاده می شود، نام نافی وی می باشد. این نام درست در لحظه بریده شدن بند ناف کودک و یا لحظاتی پس از آن بر روی کودک نهاده می شود. پس از مسلمان شدن ترکها، بند نافی بیشتر از میان اسامی با مفهوم دینی انتخاب می شود. به هنگام بدنیا آمدن کودک وقتی بند ناف وی بریده می شود، اسامی همچون احمد و محمد بر روی پسران و اسامی همچون عایشه و فاطمه بر روی دختران گذاشته می شود. معمولا ۳ روز پس از بدنیا آمدن کودک، نام اصلی وی طی مراسمی داده می شود. نام کودک معمولا از سوی یکی از بزرگان خانواده و یا عالم دینی داده می شود. فردی که مسئول دادن نام به کودک می باشد، ابتدا در گوش راست کودک ۳ بار اذان و در گوش چپ کودک ۳ بار اقامه می خواند. این اذان و اقامه در واقع، اولین تلقین ایمان در کودک است. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">این فرد پس از خواندن اذان و اقامه در گوش کودک، برای خوب و پسندیده بودن خلق و خوی کودک و اینکه فردی صادق، راستگو و مفید برای خانواده، ملت، جامعه و دین خود باشد، دعا می کند. سپس نام کودک را سه بار در گوش وی تکرار می کند. این رسم در واقع از رسوم اسلامی است. در روایات تاریخی آمده است که پس از بدنیا آمدن حضرت حسن (ع) پسر حضرت فاطمه (س)، حضرت پیامبر (ص) نوه خود را در آغوش گرفته و در گوش او اذان و سوره اخلاص را خواند و سپس نام وی را حسن نهاد. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">به هنگام نهادن نامگذاری کودک، مهمترین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، معنی آن اسم می باشد. حضرن محمد (ص) نیز می فرماید: نهادن نام نیکو بر کودک اولین وظیفه هر پدر و مادر است. و در جای دیگری می فرماید: در روز قیامت با نام خود و پدرانتان خوانده می شوید، بنابراین اسامی خود را نیکو کنید. ایشان در آن زمان، اسامی برخی از افراد را که معنی خوبی نداشت، تغییر داده و به جای آن اسامی با معنای نیکو بر این افراد نهاده بود. بسیاری از عالمان اسلامی نیز بر این باورند که اسامی نهاده شده بر روی افراد هم می تواند تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت بر روی آنها داشته باشد. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">در برخی از مناطق آناتولی مراسم مخصوص نامگذاری کودک در هفتمین روز تولد وی برگزار می شود. پس از نهاده شدن نام، کودک دست به دست گردانده می شود. فردی که کودک را در بغل می گیرد، برای وی آرزوی بهترین ها، سلامتی و عمری طولانی می کند. برای کودک هدایای مختلف آورده می شود. سپس قرآن و دعا خوانده می شود. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">یکی دیگر از آداب و رسوم رایج در رابطه با نامگذاری در آناتولی بدین شکل است: اگر پس از نهاده شدن نام، کودک بطور مرتب بیمار شود و یا حوادث ناگوار و غیرمنتظره ای برای وی اتفاق بیافتد، با این اندیشه که این نام برای کودک بد یمن بوده و بد شناسی آورده و یا کودک نتوانسته این نام را تحمل کند، نام کودک تغییر داده می شود. این کار نیز با عقاید اسلامی مطابقت داده شده است. به هنگام تغییر دادن نام کودک قربانی ذبح می شود و دعا و قرآن خوانده می شود. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">در زمانهای گذشته معمولا برای کودکان اسامی روزها و ماههای مبارک، انسانهای معروف و محبوب، عالمان دینی، بزرگان خانواده و بویژه بزرگان خانواده پدری نهاده می شد. اما امروزه معمولا پدر و مادرها نام فرزندانشان را خود انتخاب می کنند. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">در حالت کلی، اسامی که ملت ترک بر روی فرزندان خود می نهند، با ساختار اجتماعی و فرهنگی خانواده، عقاید، میزان پایبندی آنها به آداب و رسوم، حتی ساختار سیاسی خانواده و جامعه در ارتباط می باشد. </font></p><p dir="rtl"><font size="4">نویسنده: فاطمه احسن توران عضو هیات علمی دانشگاه غازی آنکارا </font></p> text/html 2014-02-23T04:06:53+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi Yeni Bir Sayfada Sana Bakmak http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/716 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr style="font-weight: bold;"><td align="left" width="100%"><font class="Siir_metin" size="2"><div class="sZSfr">her şey yapılabilir <br>bir beyaz kağıtla <br>uçak örneğin uçurtma mesela <br>altına konulabilir <br>bir ayağı ötekinden kısa olduğu için <br>sallanan bir masanın <br>veya şiir yazılabilir <br>süresi ötekilerden kısa <br>bir ömür üzerine. <br> <br>bir beyaz kağıda <br>her şey yazılabilir <br>senin dışında <br>güzelliğine benzetme bulmak zor <br>sen iyisi mi sana benzemeye çalışan <br>her şeyden <br>bir gülden bir ilk bir sonbahardan sor <br>belki tabiattadır çaresi <br>senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin <br>ve benim <br>bilinci nasırlı bir bahçıvan çaresizliğim <br>anlarım bitkiden filan <br>ama anlatamam <br>toprağın güneşle konuşmasını <br>sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla <br> <br>sen bana ışık ver yeter <br>bende filiz çok <br>köklerim içimde gizlidir <br>gelen giden açan soran bere budak yok <br>bir şiir istersin <br>“içinde benzetmeler olan” <br>kusura bakma sevgilim <br>heybemde sana benzeyecek kadar <br>güzel bir şey yok <br> <br>uzun bir yoldan gelen <br>tedariksiz katıksız bir yolcuyum <br>yaralı yarasız sevdalardan geçtim <br>koynumda bir beyaz kağıt boşluğu <br>her şeyi anlattım <br>olan olmayan acıtan sancıtan <br>bilsem ki sana varmak içindi <br>bütün <span id="a39klr3085_3" class="a39klr3085">mola</span> sancıları <br>bütün <span id="a39klr3085_5" class="a39klr3085">stabilize</span> arkadaşlıklar <br>daha hızlı koşardım <br>severadım gelirdim <br>gözlerinin mercan maviliğine <br> <br>sana bakmak <br>suya bakmaktır <br>sana bakmak <br>bir mucizeyi anlamaktır <br> <br>sağa sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır <br>aşk sorgusunda şahanem <br>yalnız kelepçeler <span id="a39klr3085_4" class="a39klr3085">san</span>ıktır <br>ne yazsam olmuyor <br>çünkü bilenler hatırlar <br>hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar <br>bahçıvanlar değil tüccarlardır <br>sen öyle göz <br>sen öyle toprak ve güneş ortaklığı <br>sen teninde cennet kayganlığı iken <br>sana şiir yazmak ahmaklıktır <br> <br>bir tek söz <span id="a39klr3085_1" class="a39klr3085">kal</span>ır <br>dişlerimin arasından <br>ben sana gülüm derim <br>gülün ömrü uzamaya başlar <br> <br>verdiğim bütün sözler <br>sende kalsın isterim <br>ben sana gülüm derim <br>gül sana benzediği için ölümsüz <br>yazdığım bütün şiirler <br>sana başlayan bir kitap için önsöz <br> <br>sana bakmak <br>bir beyaz kağıda bakmaktır <br>her şey olmaya hazır <br>sana bakmak <br>suya bakmaktır <br>gördüğün suretten utanmak <br>sana bakmak <br>bütün rastlantıları reddedip <br>bir mucizeyi anlamaktır <br>sana bakmak <br>Allah’a inanmaktır</div></font></td></tr> <tr style="font-weight: bold;"><td width="100%"><font size="2">&nbsp;</font></td></tr> <tr style="font-weight: bold;"><td align="left" width="100%"><p align="left"><font class="Siir_sair" size="2">Yılmaz Erdoğan</font></p></td></tr></tbody></table> </div> text/html 2014-02-14T04:07:34+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi آشنایی با چند اصطلاح http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/714 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><h3><font size="4">Vücuttan düşmek=<span style="color: rgb(255, 0, 0);">نیروی خود را کاملا از دست دادن-لاغر شدن</span><br></font></h3><font size="4"><br></font><h3><font size="4">Vücut kocar, gönül kocamaz=<span style="color: rgb(255, 0, 0);">یعنی شخص در هر سنی درسایه قلبش میتواند جوان بماند</span><br></font></h3><font size="4"><br></font><h3><font size="4">Vurucu güç=<span style="color: rgb(255, 0, 0);">تجهیز شده با سلاح های خیلی کارآمد-نیروهای نظامی که آموزش خاص دیده اند</span><br></font></h3><font size="4"><br></font><h3><font size="4">Vursam ölecek, vurmasam ekmeğimi elimden alacak=<span style="color: rgb(255, 0, 0);">با دو موقعیت رو در روهستم که هر دو برای من نتایج زیانباری خواهد داشت</span><br></font></h3><font size="4"><br></font><h3><font size="4">Vurduğu çok ama öldürdüğü yok=<span style="color: rgb(255, 0, 0);">یعنی بلوف زیاد میزنه .هیچ کدوم ازحرفهایی را که میزنه عملی نمیکنه</span><br></font></h3><font size="4"><br></font><h3><font size="4">Vermeyince Mabut, neylesin Mahmut=<span style="color: rgb(255, 0, 0);">وقتی خدا نمیدهد بنده چه کار کند</span><br></font></h3><br><br> </div> text/html 2014-02-14T03:48:24+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi واژه‌نامه اصطلاحات مربوط به نظام(درجات نظامی همراه با عکس مربوطه) http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/713 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><br><br><img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_1.jpg" alt="" border="0"><br><font size="2"><br><span style="font-weight: bold;">به ترتیب از سمت راست</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">1-نیروی دریایی</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">2-نیروی هوایی</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">3-نیروی زمینی</span></font><br style="font-weight: bold;"><br> <img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_2.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <br> <img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_3.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_4.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_5.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_6.jpg" alt="" border="0"><img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_7.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_8.jpg" alt="" border="0"><br> <br> <img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_9.jpg" alt="" border="0"><img src="http://www.enbuyukaskerbizimasker.net/i/rutbeler/rutbeler_10.jpg" alt="" border="0"> <div style="direction: ltr; text-align: left;"> </div> </div> text/html 2014-02-01T08:08:25+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi اسامی پسر (به همراه معنی) http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/712 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="2">Babacan: Cana yakın, olgun, güvenilir kimse.<br> Babaç: Azameti olan, gösterişli.<br> Babayiğit: Güçlü kuvvetli. 2. Mert, korkusuz adam, kabadayı. 3. Bir girişimde kendine güvenebilecek<br> durumda olan.<br> Babür: Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı.<br> Bafun: Tunç.<br> Bagay: Afacan, yaramaz.<br> Bager: Fırtına.<br> Bağdaş: Uyuşan, dost, arkadaş.<br> Bağış: Bağışlamak işi veya biçimi. 2. Bağışlanan şey, hibe.<br> Bağışhan: Hükmeden bağışlayıcı.<br> Baha: Kıymet, değer, para.<br> Bahadır: Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan kimse.<br> Bahadırhan: Güce ve kuvvete hükmeden.<br> Bahattin: Dinin güzelliği.<br> Bahir: Deniz.<br> Bahri: Denizle, denizcilikle ilgili kişi.<br> Bahti: Yazgıyla ilgili olan.<br> Bahtiyar: Talihli, mutlu, mesut.<br> Bakanay: Güzelliği gözle <span id="f45bz_1" class="f45bz">net</span> bir şekilde görülebilen.<br><span id="f45bz_4" class="f45bz">Bak</span>ır: Kızıl renkli, kolay işlenir bir madde.<br> Baki: Ölümsüz, <span id="f45bz_2" class="f45bz">kal</span>ımlı, kalıcı.<br> Bakur: Kuzey.<br><span id="f45bz_5" class="f45bz">Bala</span>: Yavru, çocuk.<br> Balaban: iri vücutlu, gürbüz.<br> Balabey: iri cüsseli ve saygı duyulan kişi.<br> Balamir: Tuna kıyılarına kadar fetihler yapmış Türk hükümdarı.<br> Balatekin: Güçlü kuvvetli ve uyanık.<br> Balatürk: Güçlü kuvvetli Türk.<br> Balaz: Ağaç, sürgün.<br> Balbey: iyiliksever, hoşgörülü, saygın ve sevecen kişi.<br> Baldemir: Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında<br> Baler: Bal gibi tatlı kişi.<br> Balhan: Bal gibi tatlı yöneten.<br> Balkı: Şimşek, ışık, parlayış.<br> Balkır: lşıl ışıl parıldayan, ışık saçan.<br> Balkırtan: Tan ışığı.<br> Balkış: Güzel geçen bir kış mevsimi anlamında.<br> Balla: şimşek, ışık, parlayış.<br> Balsan: Sevecen ve hoşgörülü hükümdar anlamında.<br> Baltaş: Bal gibi tatlı, taş gibi sert.<br> Barak: Çok akıllı kimse. 2. Alaca renkli.<br> Baran: Direnci kıran güç, ulu, yüksek.<br> Baran: Yağmur.<br> Baranalp: Güçlü, kuvvetli.<br> Baransel: Güç, kuvvet, erk ile ilgili.<br> Baray: Sonsuzluk.<br> Barbaros: Büyük Türk denizcisi<br> Barça: Tümü anlamında.<br> Barın: Güç ve ,kuvvet.<br> Barış: Barışmak işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh. 3. Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak .<br> Barışcan: Barışı yürekten isteyen.<br> Barışkan: Barış sever, barıştan yana olan.<br> Barik: Dar, ince, narin. 2. Parıldayan.<br> Barkal: Sağlam, güçlü, sert ol<br> Barkın: Gezmek, görmek, gezgin.<br> Barksal: Güçlü, sağlam.<br> Barlas: İyi savaşan, savaşçı.<br> Bars: Arının oğul vermesi.<br> Bartık: Heykel.<br> Bartu: En eski Türk hanlarından biri.<br> Bartunç: Güçlü, kuvvetli, tunç gibi. 2. Sağlam yapılı.<br> Baruk: Eskiden kalan kişi.<br> Basim: Sempatik kişi<br> Baskan: Düşmanı alt etme, yengi.<br> Baskın: Saldırı, üstünlük, sıcak, sis.<br> Basri: Görmeyle ilgili.<br> Başar: Yaptığın işlerde başarıya ulaş, başarılı ol.<br> Başaran: Ereğine ulaşan, işlerini yapan.<br> Başat: Egemen, en başta gelen, en üstün.<br> Başaydın: Aydınlık baş.<br> Başbuğ: Eski Türklerde baş, başkan, komutan. 2. Osmanlı İmparatorluğunda savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşan birliğin veya milis güçlerinin komutanı.<br> Başdemir: Demir gibi sağlam.<br> Başdoğanı İlk doğan.<br> Başeğmez: Baş eğmeyen, yenilmeyen, güçlü.<br> Başer: Başta gelen, önder.<br> Başhan: Hunların ileri geleni.<br> Başkal: Her zaman önde ol.<br> Başkan: Bir topluluğun başı, önder, reis.<br> Başkara: Başı kara anlamında.<br> Başkaya: Temel, esas ve kaya gibi sağlam.<br> Başkurt: Başkurdistanıda yaşayan Türk halkı veya bu halkın soyundan olan kimse.<br> Başkut: Uğurlu insan.<br> Başman: İleri gelen, sözü geçen kimse.<br> Başol: Yöneten.<br> Başöz: Asıl hükümdar, öz yönetici.<br> Başsoy: Başkanlar soyundan gelen anlamında. .<br> Baştemir: Demir gibi sert başkan anlamında.<br> Baştuğ: Başkanlara yaraşacak kadar güzel tuğ anlamında.<br> Baştugay: Tugay komutanı.<br> Baştürk: Türk ileri gelenlerinden anlamında.<br> Başur: Güney.<br> Batıbay: Batıda sözü geçen, saygı duyulan kişi.<br> Batıbey: Batıda sözü geçen, saygı duyulan kişi.<br> Batıcan: İçten ve sevecen kişiliği olan anlamında.<br> Batıhan: Batının hükümdarı anlamında.<br> Batır: Yiğit.<br> Batıray: Hem yiğit, hem ay gibi.<br> Batırhan: Yiğit. 2. Kahraman hükümdar.<br> Batırkan: Yiğitlik geçmişine sahip anlamında.<br> Batırsoy: Yiğitler, kahramanlar soyundan olan anlamında.<br> Battal: Cesur, kahraman.<br> Batu: Üstün olan.<br> Batuğ: Üstün olan, yiğit.<br> Batuhan: Yiğit hükümdar.<br> Batuk: Güçlü<br> Batur: Yiğit, yürekli, bahadır.<br> Baturalp: Kahramanlar kahramanı.<br> Baturay: Hem yiğit, hem ışıklı.<br> Baturhan: Yiğit yönetici.<br> Baver: Güvenilir, inanılır.<br> Bayal: Saygın ve kudretli.<br> Bayalan: Saygın ve etkili kişi.<br> Bayar: Ulu, yüce, büyük, yüksek.<br> Bayat: Devlet erkanında saygınlığı olan kişi.<br> Bayat: Tanrı’nın adlanndan biri.<br> Baybars: Bir kaplan türüne verilen ad.<br> Baybaş: Zenginliği, saygınlığı ve de bilgeliği nedeniyle kendisine danışılan kişi.<br> Baybora: Fırtına, kasırga.<br> Baycan: Zengin kimse.<br> Bayça: Zengin ve cömert kişi.<br> Baydak: Alem, bayrak.<br> Baydar: İlhanlı devleti komutanlarından.<br> Baydır: Cesur ve güçlü kişi.<br> Baydu: İlhanlı hükümdarı.<br> Baydur: Güçlü, kuvvetli, cesur.<br> Baydıralp: Cesur ve güçlü kişi.<br> Bayer: Zengin ve cömert kişi.<br> Bayezit/Bayazıt: Bazı Osmanlı şehzadelerine verilen ad<br> Baygüç: Zengin kimse.<br> Bayhan: Zenginlik.<br> Bayhun: Zengin.<br> Bayık: Doğruluğu tartışılmayan söz.<br> Bayırhan: Sert hükümdar.<br> Baykal: Yaban atı. Moğolistan’da göl.<br> Baykam: Sağlığa kavuşturan, sağaltan.<br> Baykan: Soylu kişi.<br> Baykarar Bir tür kuş.<br> Baykır: Mehtap.<br> Baykoca: Kadının eşi.<br> Baykor: Saygın ve zengin kişi.<br> Baykul: Saygın ve yardımsever kişi.<br> Baykurt: Malı mülkü çok. 2. Kurt gibi güçlü ve saygıdeğer kişi.<br> Baykut: Zengin ve uğurlu kişi.<br> Baykuta: Zengin uğurlu ve aydınlık kişi.<br> Baykutay: Saygın, cömert. 2. Uğurlu ay anlamında.<br> Baylan: Nazlı, şımarık. 2. Olgun ve kibar.<br> Bayman: Saygın ve zengin kişi.<br> Bayol: Zengin ve saygın olması temenni edilen.<br> Bayraktar: Bayrak taşıyan kişi anlamında.<br> Bayram: Kutlanan gün, sevinç, neşe, zengin kişi.<br> Bayrav: Şiddetli.<br> Bayrı: Soyu çok eskilere dayanan kimse.<br> Bayru: Geçmişi çok eskilere dayanan.<br> Baysan: Varlıklı ve ünlü.<br> Baysoy: Soyu zengin ve saygın olan kimse anlamında.<br> Baysu: Faziletli ve saygın kişi.<br> Baysungur: Bir tür yırtıcı kuş.</font> </div> text/html 2014-02-01T08:01:23+01:00 turkce-ogretim.mihanblog.com H-salimi اسامی پسر (به همراه معنی) http://turkce-ogretim.mihanblog.com/post/709 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p style="float: left; width: 290px; font-weight: bold;"><font size="2">Abadın: Ezeli.<br> Abak: Köylü.<br> Abakan/Abakay: Bir Türk boyunun adı.<br> Abamüslüm: İslamiyete inanların ulusu, yücesi.<br> Abat: Şen, rahat, mutlu olmuş<br> Abay: Hünerli.<br> Abaza: Kafkaslarda yaşayan bir Türk soyu.<br> Abbas: Aslan, sert çatık kaşlı kimse.<br> Abdal: Derviş, bilgili kişi.<br> Abdi: Kölelikle ilgili.<br> Abdullah: Tanrı’nın kulu.<br> Abduş: “Abdullah” isminin kısaltılarak bir başka söyleniş biçimi.<br> Abdülalim: Herşeyi bilen Tanrı’nın kulu.<br> Abdülaziz: Tanrının sevgili kulu.<br> Abdülbaki: Herzaman var olan Tanrı’nın kulu.<br> Abdülcabbar: Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı’nın kulu.<br> Abdüleelal: Tanrı’nın kulu.<br> Abdülcelil: Yüce Tanrı’nın kulu.<br> Abdülcemal: Dürüstlüğü, güzelliği olan Tanrı’nın kulu.<br> Abdülcevat: Eli açık Tanrı’nın kulu.<br> Abdülferit: Üstün olan Tanrı’nın kulu.<br> Abdülfettah: Zorlukları çözen Tanrı’nın kulu.<br> Abdülgaffar: Bağışlayıcı Tanrı’nın kulu.<br> Abdülgafur: Bağışlayan, acıyan Tanrı’nın kulu.<br> Abdülgani: Zengin ve eli açık Tanrı’nın kulu.<br> Abdülhak: Yüce Tanrının kulu<br> Abdülhakim: Her şeyi bilen Tanrı’nın kulu.<br> Abdülhalik: Yaratan Tanrı’nın kulu.<br> Abdülhalim: Anlayışlı, izanlı Tanrı’nın kulu.<br> Abdülhamit: Övülen Tanrı’nın kulu.<br> Abdülkadir: Kudretli Tanrı’nın kulu.<br> Abdülkerim: Eli açık yüce Tanrı’nın kulu.<br> Abdüllatif: Zenginliğini paylaşan Tanrı’nın kulu.<br> Abdüllazim: Büyük, yüce, ulu, yüksek.<br> Abdülmecit: Şan ve şeref sahibi Tanrı’nın kulu.<br> Abdülmelik: Tüm evrene egemen olan Tanrı’nın kulu.<br> Abdülmetin: Kudrete sahip Tanrı’nın kulu.<br> Abdülvahap: Eli açık Tanrı’nın kulu.<br> Abdülvahip: Üstün olan Tanrı’nın kulu.<br> Abdülvahit: Üstün olan Tanrı’nın kulu.<br> Abdürrahman: Rahmet sahibi olan Tanrı’nın kulu.<br> Abdürrauf: Esirgeyen Tanrı’nın kulu<br> Abdürreşit: Doğruluğu öğreten Tanrı’nın kulu.<br> Abdürrezzak: Tüm yaratıklara rızkını veren Tanrı’nın kulu.<br> Abıd: Dindar, sofu,din kurallarına bağlı.<br> Abır: Huzur, barış.<br> Abid: Dini bütün, dindar, sofu.<br> Abidin: İnanan, ibadet eden.<br> Abir: Güzel kokan, mis, güzel koku.<br> Aborkar: Tutumlu, tutumlu davranan.<br> Abuşka: Kadının kocasına verilen bir ad.<br> Abuzer: Altın suyu.<br> Abuzettin: Dindar, din yolunda hızlı giden.<br> Acabay: Güçlü kuvvetli kişi.<br> Acabey: Güçlü kuvvetli kişi.<br> Acahan: Güçlü kuvvetli kişi<br> Acar: Atılgan, gözü pek, yiğit, kabadayı, yılmaz, kabına sığmaz. 2. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. 3. Yeni. 4. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan Gürcü soyundan halk.<br> Acaralp: Yiğit, cesur, becerikli kişi.<br> Acarbey: Güçlü, cesur, atılgan adam.<br> Acarer: Yiğit erkek, yürekli, gözüpek, erk.<br> Acarkan: Gözüpek, cesur soydan gelen.<br> Acaröz: Soyu güçlü kuvvetli olan.<br> Acarsoy: Atik, 2.Gürcü soyundan gelen.<br> Acartürk: Yiğit Türk.<br> Acatay: Güçlü kuvvetli kişi.<br> Acem: İranlı<br> Aclan: Yerinde duramayan, aceleci.<br> Acun: Dünya, evren,kainat..<br> Acuner: Dünya yiğidi,dünya eri.<br> Açıkel: Cömert insan.<br> Açıker: Doğruluğun, dürüstlüğün savunucusu olan<br> Ada: Dört yanı suyla çevrili kara parçası<br> Adalan: Adı bilinen, tanınan.<br> Adanır: Adı ünlenen kimse.<br> Adalı: Ada halkından olan kimse.<br> Adar: Olgunluk, erginlik, omuzdaş.<br> Adaş: Aynı adı taşıyanlar.<br> Adem: Dini inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber. 2. İnsan, insanoğlu, adam. 3. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.<br> Adıcan: Adı ile sevilen, adı sevgili olan.<br> Adıgün: Adı aydınlık, gün gibi.<br> Adıgüzel: İsmi güzel anlamında.<br> Adlı: Zamir<br> Adın: El, kimse.<br> Adınamlı: İsmiyle ünlü olan.<br> Adısanlı: İsmiyle ünlü olan.<br> Adısoylu: İsminin çok elit olduğu anlamında.<br> Adısönmez: Sönmeyenateş gibi adının yaşayacağı, anlamında.<br> Adıvar: Adı duyulmuş, bilinir.<br> Adıyahşi: İsmi güzel anlamında.<br> Adil: Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. 2. Hakka<br> uygun, haklı.<br> Adilhan. Doğruluğun, hakkın hükümdarı.<br> Adiyan: Bervari ilçesi halkından kabile.<br> Adlı: Ünlü kişi.<br> Adlığ: Ünlü kişi.<br> Adnan: Cennette ölümsüzlüğe ulaşmış kimse.<br> Adni: Cennetlik insan<br> Adsız: Adı olmayan, isimsiz<br> Adsoy: İsmi soyunu ifade ediyor anlamında.<br> Afacan: Ele avuca sığmaz, çok zeki.<br> Afer: Çok beyaz, bembeyaz.<br> Affan: iradeli kişi.<br> Afif: Temiz, namuslu.<br> Afşin: Savaşlarda kullanılan bir giysi, kargı.<br> Aga: Haber, bilgili kişi, bilen.<br> Agah: Uyanık, bilgili.<br> Agah: Bilen, bilgili.<br> Agıl: Akıl, zeki.<br> Agid: Yiğit, güçlü, yürekli.<br> Agir: Ateş.<br> Ağa: Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kişi. 2. Halk arasında sayılan, sözü geçen<br> erkeklere verilen san. 3. Büyük kardeş, ağabey. 4. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla<br> birlikte kullanılan san. 5. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen<br> resmi san.<br> Ağababa: Bir yerde sözü geçen ve ileri gelen kimse.<br> Ağabay: Zengin, sözü geçen kişi.<br> Ağabey: Ağa, çok varsıl, güçlü kişi.<br> Ağacan: Cömert, içten kimse.<br> Ağahan: Ağaların ağası.<br> Ağakan: Ağa soyundan gelme.<br> Ağaner: Yükseklerin bekçisi. 2. Yükselen kişi.<br> Ağansoy: Yüksek soylu.<br> Ağaoğlu: Saygı duyulan birinin oğlu. 2. Beyzade.<br> Ağar: Sadık kişi.<br> Ağca: Çok beyaz, apak<br> Ağcabey: Temiz ve kişilikli insan.<br> Ağer: Temiz kişi, ak erkek.<br> Ağırtaş: Ağır başlı kişi.<br> Ahen: Demir gibi sert.<br> Ahıska: Gürcistan’da bir kent.<br> Ahi: Dost canlısı. 2.Erkek kardeş. 3. Eli açık, cömert.<br> Ahmet: Övülmeye layık, övülmüş.<br> Akabey: Varlıklı, güçlü kişi.<br> Akad: Temiz insan, güvenilir kişi.<br> Akadlı: Temiz insan, güvenilir kişi.<br> Akal: Beyazve kırmızı.<br> Akalan: Temiz, ak alan.<br> Akam: Etki, sonuç, vargı.<br> Akan: Akıp gitmekte olan.<br> Akaner: Akan, giden yiğit.<br> Akansu: Akıp giden su.<br> Akant: Temiz, dürüst, sözünün eri.<br> Akarca: Küçük akarsu.<br> Akarçayı Küçük akarsu.<br> Akarsoy: Soyun devam etmesi.<br> Akartuna: Tuna gibi gürül gürül akan.<br> Akartürk: Akıp giden Türk.<br> Akata: Temiz ve namuslu soylu.<br> Akatay: Temiz ve güvenilir kişi.<br> Akay: Dolunay, ayın ondördü.<br> Akaydın: Temiz ve aydınlık.<br> Akbal: Beyaz, temiz, bal gibi.<br> Akbaran: Temiz, dürüst güç.<br> Akbaş: Şahinden büyük bir av kuşu. 2. Daha tanelenmemiş olan ekinin başağı.<br> Akbaşak: İnce sık yapraklı, beyaz çiçekli bir bitki.<br> Akbatu: Temiz ve güçlü.<br> Akbatur: Namuslu ve yiğit.<br> Akbay: Namuslu ve zengin kişi.<br> Akbayar: Temiz, yüce, dürüst.<br> Akbek: Ak insan, temiz, dürüst.<br> Akbel: Temizliği ile tanınan yöre.<br> Akbey: Temiz ve güvenilir kişi.<br> Akboy: Temiz ve güvenilir bir soydan gelen.<br> Akbilge: Dürüst ve bilgi kişi.<br> Akbora: Ak fırtına, akyel.<br> Akbulut: Beyaz renginde bulut.<br> Akburçak: Bir burçak türü.<br> Akçal: Beyaza çalan, beyaz gibi.<br> Akçalı: Beyazlığı, temizliği, dürüstlüğü, bilinen.<br> Akçar: Temiz ruhlu.<br> Akçınar: Beyaz renkte çınar türü.<br> Akçit: Güneş, aydınlık yüz.<br> Akdağ: Ak renkli dağ. 2. Kar kaplı dağ.<br> Akdal: Beyaz dal.<br> Akdamar: Temiz ve güvenilir kişi.<br> Akdemir: Döğme demir.<br> Akdeniz: Ülkemizin Güney’indeki deniz.<br> Akdil: Telafuzu çok iyi olan.<br> Akdoğ: Beyaz, temiz doğ ve öyle yaşa.<br> Akdoğan: Beyaz, kıvrık kısa gagalı yırtıcı kuş.<br> Akdoğdu: Yeni doğmuş beyaz tenli, çocuk.<br> Akdoğu: Beyaz, temiz doğu.<br> Akdora: Beyaz doruk, karlı doruk.<br> Akdoru: Karla kaplı zirve.<br> Akdoruk: Karla kaplı zirve.<br> Akduman: Beyaz duman.<br> Aker: Dürüst adam.<br> Akergin: Dürüst ve olgunkişi.<br> Akerman: Dürüst ve güvenilir kişi.<br> Akersan: Temiz, yiğit adı, şanı olan.<br> Akersoy: Namuslu, yiğit, soylu.<br> Akgiray: Temiz insan, uygun insan.<br> Akgüç: Temiz ve güçlü.<br> Akgündüz: Mutlu gün, kutlu gün.<br> Akgüner: Sabah vakti.<br> Akhan: Temiz ve güvenilir hükümdar.<br> Akıalp: Yiğit kişi.<br> Akıl: Zeka.<br> Akın: Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması. 2. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma; çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapılan baskın.<br> Akınal: Saldır ve kazan.<br> Akınalp: Savaşan yiğit kişi.<br> Akıner: Savaşçı.<br> Akıneri: Savaşan.<br> Akınsoy: Savaşçı soyu.<br> Akıntürk: Akıncı Türkler.<br> Akif: Bir işte sebat eden, ısrarcı.<br> Akil: Zeki kişi.<br> Akimaş: Şelale<br> Akkan: Soyu temiz insan.<br> Akkaş: Ün, şöhret.<br> Akkaya: Beyaz kaya.<br> Akkerman: Yüksek burçları olan kale .<br> Akkılıç: Kirlenmemiş kılıç.<br> Akkın: Arzulu, aşık.<br> Akkurt: Beyaz renkli kurt.<br> Akkuş: Yırtıcı bir kuş türü.<br> Aklan: Dağ. yamacı. 2.Sırım gibi olan genç erkek.<br> Akman: Lekesiz, temiz, ak yüzlü.<br> Akmaner: Ak alımlı, temiz<br> Akmeriç: Duru akan Meriç.<br> Akozan: İçten, duygulu şair.<br> Akönder: Güvenilir lider.<br> Aköz: Soyu güvenilir ve temiz olan.<br> Akpolat: Temiz, güçlü kuvvetli kişi.<br> Aksal: Temizlik, dürüstlük temsilcisi.<br> Aksay: Beyaz, boz renkli kayalık yer.<br> Aksoy: Lekesiz, temiz soy.<br> Aksun: Temizlik, dürüstlük, veren.<br> Aksungur: Bir tür yırtıcı kuş.<br> Akşın: Beyaz tenli kişi.<br> Akşit: Aydınlık güneş, yüzlü kişi.<br> Aktan: Aydınlık, sabahın erken vakti.<br> Aktaş: Beyaz taş, kireç taşı.<br> Aktay: Beyaz renkli at.<br> Aktekin: Temiz ve güvenilir.<br> Aktemür: Beyaz demir.<br> Akter: Temiz, dürüst emekçi.<br> Aktimur: Timur<br> Aktolga: Beyaz demir başlık.<br> Aktöre: Ahlakçı<br> Aktuğ: At kılından yapılmış beyaz başlık.<br> Aktuna: Duru, berrak akan Tuna nehri.<br> Aktunç: Beyaz tunç.<br> Aktün: Aydınlık, ışıklı gece.<br> Aktürk: Beyaz, temiz Türk.<br> Akünal: Temiz ün sahibi ol.<br> Akyel: Lodosa verilen isim.<br> Akyiğit: Temiz ve güvenilir kişi.<br> Akyol: Dürüstlüğün yolu.<br> Akyurt: İyi ve güzel bir vatan.<br> Akyürek: Yüreği temiz olan, içten yürekli.<br> Akyüz: Dürüstlüğü yüzüne vurmuş olan kişi.<br> Alaaddin: Din işleriyle uğraşan kişi.<br> Alacan: Renkli kişiliği olan.<br> Aladoğan: Bir kuş türü.<br> Alakoç: Kürkü karışık renkli olan koç.<br> Alakurt: Derisi karışık renkli olan kurt.<br> Alakuş: Tavus kuşu.<br> Alaner: Meydan yiğidi.<br> Alangu: Altın renkli geyik.<br> Alasay: Kişiliğiyle çevresinde saygı uyandıran.<br> Alasoy: Çok renkli bir soydan gelen.<br> Alatan: Seher vakti rengi.<br> Alataş: Karışık renkli taşlar<br> Alatay: Karışık renkli tay.<br> Alatürk: Çok renkli bir kişiliğe sahip olan.<br> Albora: Kırmızı fırtına.<br> Alçın: Kırmızı renkli küçük bir kuş.<br> Aldemir: Demirin kızıl kor hali.<br> Aldoğan: Bir doğan türü.<br> Alem: Dünya, cihan, halk.<br> Alemdar: Bayrak taşıyan kişi.<br> Algur: Sakinlik, sessizlik.<br> Alhan: Kırmızı, kızıl ve egemen.<br> Alışık: Kırmızı renkli ışık.<br> Ali: Yüce, ulu, yön, yan.<br> Alican: İçten, samimi olan.<br> Aligir: Yandaş, taraftar<br> Alikan: Hizan’da yaşayan Kürt aşireti.<br> Alim: Bilen, bilici<br> Alim: Bilgin.<br> Alinur: Işık saçan yüce kişi.<br> Aliş: Ali adının sevecenlik verilmiş biçimi.<br> Alişah: Şahların en ulusu.<br> Alişan: Şan ve şerefi yüce olan.<br> Aliyan: Nusaybin, cizre arasında yaşayan.<br> AliYar: Candan, sevgili, dost.<br> Alkın: Korkusuz, yiğit 2 Kızıl kan 3.Delicesine aşık olan.<br> Alkin: Korkusuz ve kin dolu.<br> Alkor: Ateş, kızıl köz.<br> Alkun: Herkes.<br> Allahverdi: Allah’ın inayetiyle anlamında.<br> Aloz: Haşin kimse.<br> Alp: Yiğitler yiğidi, bahadır,<br> Alpagu/Alpagut: Tek başına düşmanla savaşan kahraman. 2. Eski Türklerde kurda verilen bir ad.<br> Alpağan: Cesaret sahibi, kahraman kişi.<br> Alpak: Cesaret sahibi, kahraman kişi.<br> Alpar: Yiğit er, kahraman.<br> Alparslan/Alpaslan: Kahramanlar kahramanı.<br> Alpartun: Bileğinin gücünden kuvvetinden emin olan.<br> Alpay: Yiğit ve ay gibi ışıklı.<br> Alpaydın: Yiğit ve aydın,<br> Alpayer: Güçlü ve delikanlı olan.<br> Alpbilge: Güçlü ve aynı zamanda da akıllı olan kişi.<br> Alpçetin: Yiğit ve zorlu kişi.<br> Alpdemir: Yiğit ve demir gibi.<br> Alpdoğan: Yiğit doğmuş.<br> Alper: Yiğit insan, yiğit erkek.<br> Alperen: Yiğit ve ermiş kişi.<br> Alpergin: Yiğit ve olgun, ermiş.<br> Alpermiş: Yiğit ve ermiş kişi.<br> Alpertunga: Bir Türk destanı kahramanı.<br> Alpgiray: Kahramanlık sanı almış olan hükümdar.<br> Alphan: Yiğit han.<br> Alphun: Yiğit.<br> Alpkan: Soyca yiğit olan.<br> Alpkartal: Yiğit kartal.<br> Alpman: Yiğit kişi.<br> Alpsoy: Soyca yiğit olan.<br> Alpsu: Yiğit ve su gibi.<br> Alptekin: Yiğit prens, güvenilir.<br> Alptuğ: Yiğitlik simgesi.<br> Alpyürek: Yüreğinde yiğitlik,bulunan.<br> Alsan: Yiğitlik sanı.<br> Alsoy: Soyu sıcak insanlardan oluşan.<br> Altaş: Kızıl renkli taş.<br> Altay: Tiyanşan Dağları. 2. Asya’da bir Türk boyu.<br> Altemür: Kızıl renginde demir.<br> Altmay: Altın gibi değerli ve ay gibi ışıklı.<br> Altınbaran: Altın gibi kıymetli.</font></p> <p style="float: right; width: 290px; font-weight: bold;"><font size="2">Altınel: Altın gibi kişiliğe sahip olan.<br> Altıner: Altın değerinde erkek.<br> Altınhan: Çok değerli kahraman.<br> Altınkaya: Altın gibi parıldayan kaya.<br> Altınkılıç: Altın gibi kıymetli kılıç.<br> Altınok: Altın gibi kıymetli ok.<br> Altınöz: Değerli bir geçmişe sahip olan.<br> Altınsoy: Değerli bir soydan gelen.<br> Altuğ: Kızıl tuğ, al renkli.<br> Altuna: Kızıl renkli Tuna.<br> Altunç: Kızıl tunç.<br> Amade: Hazır, istenen, dilek.<br> Amir: Buyuran, emreden.<br> Anak: Kibar, zarif bey. 2. Soyu temiz olan.<br> Anapa: Temel, esas, köken.<br> Andaç: Anı için verilen şey, armağan 2.Çocuk, soy. 3. Nam,şöhret,<br> Andak: Temiz yemin, diken.<br> Anday: Ay ışığı altında yemin etmek.<br> Andıç: Anılar, armağan, hediye.<br> Anıl: Amaç, erek, hatırlanmak.<br> Anıt: Abide<br> Anlı: Namı yürümüş olan.<br> Ansıma: Hatırlanmayı beklemek.<br> Ant: Yemin, söz verme.<br> Anter: Arap edebiyatında kahraman.<br> Apan: Aniden<br> Apaydın: Çok aydınlık, ışıklar içinde.<br> Ape: Amca, büyük.<br> Ar: Ateş .<br> Arafat: Mekke’de bir dağ.<br> Aral: Asya’da bir gol, sıra dağlar.<br> Aram: Sabır, sebat, dinlenme.<br> Aran: Ova, kuytu yer, sıcak yer.<br> Aras: Anadolu’da bir ırmak. 2. Bulunmuş yer.<br> Arat: Yürekli kişi, yüreklilik.<br> Araz: Saadet. 2. İşaret.<br> Arbaş: Mavi gözlü, sarı saçlı erkek. 2.Temiz, çalışkan kişi.<br> Arbay: Mütevazi insan.<br> Arca: Çam ağacı. 2. Namuslu insan.<br> Arda: İşaret olarak yere dikilen çubuk. 2. Ardıl<br> Ardıç: Çamgillerden kokulu bir ot.<br> Ardıl: Arkadan gelen, sonra gelen.<br> Arel: Temiz ve güvenilir kişi.<br> Arer: Temiz ve güvenilir kişi.<br> Argın: Yorgun, bitkin, yaban armudu.<br> Argon: Ateş rengi.<br> Arguç: Gururlu.<br> Argun: Kamıştan yapılmış bir çalgı. 2.Gizli, saklı, arınmış. 3. Vahşi hayvan.<br> Argüden: Erdemlilik peşinde olan.<br> Argüder: Erdemlilik peşinde olan.<br> Argün: İyi ve güzel bir gün.<br> Arhan: Temiz, arınmış hükümdar.<br> Arıca: Temiz, saf, hilesiz.<br> Arıcan: Temiz ve sevilen kişi.<br> Arıç: Didik, düzenlilik, barış.<br> Arıer: Katışıksız, temiz er.<br> Arık: Eti yağı erimiş, zayıf. 2. Temiz ve saf.<br> Arıkal: Temizliğini ve dürüstlüğünü koru.<br> Arıkan: Safkan, soylu kan.<br> Arıkar: Yardım, yardımcı.<br> Arıker: Temiz ve iyi kimse.<br> Arıman: Dürüst, temiz adam.<br> Arısal: An gibi çalışkan.<br> Arısan: Adı, sanı temiz kimse.<br> Arısoy: Katışıksız, temiz soy.<br> Arıt: Temizlemek, saflaştırma,<br> Arıtan: Temizleyen, berrak. 2. Tan, gündoğumu.<br> Arıtaş: Temiz taş.<br> Arıyüz: Temiz bir yüz ifadesi.<br> Ari: İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse.<br> Arif: Çok anlayışlı ve sezgili. 2. Bilen, bilgili kimse.<br> Arkan: Arıkan, temiz kan.<br> Arkın: Arkada geride olan …<br> Arkış: Haberci. 2.Kervan.<br> Arkoç: Temiz ve güçlü.<br> Arkun: Yavaş, geri kalan.<br> Arkut: Temiz ve kutlu.<br> Arma: Yelken takımı, halat, ip, seren, 2. Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul<br> edilmiş resim, harf veya şekil.<br> Arol: Çalışkan, saf ol.<br> Arpad: Arpacık.<br> Arpak: Büyü,sihir.<br> Arpat: Hun Uygur halkının önderi. Arpatlar hanedanının kurucusu.<br> Arpınar: Su gibi temiz.<br> Arsan: Adı, sanı temiz kişi.<br> Arslan: Yırtıcı güçlü orman hayvanı.<br> Arsoy: Temiz ve güvenilir bir soydan gelen.<br> Artam: iyilikçilik, doğruluk, erdem.<br> Artanç: ince ruhlu, duyarlı, sanatkar.<br> Artuk: Artan, kalan, üstün, Selçuklu emiri.<br> Artun: Kendine güvenen, onurlu.<br> Artunç: Arı tunç, katışıksız.<br> Aryüz: Temiz yüzlü, arı yüz.<br> Arzık: Uysal, iyi huylu. 2. Dindar, sofu.<br> Arzüdar: istekli.<br> Asar: Vezir, nazır, bakan.<br> Asal: Temel, ana unsur.<br> Asan: Rahat.<br> Asıf: Çok sert esen rüzgar.<br> Asıl: Başlıca, başta gelen.<br> Asım: Haram’a tamah etmeyen. 2. Namuslu.<br> Asil: Soylu.<br> Aslan: Ormanların kralı.<br> Aslaner: Yiğit kimse, arslan gibi.<br> Aslanhan: Aslanların aslanı.<br> Asri: Modern.<br> Asur: Mezopotamya’da bir devlet ve bu devletin halkı.<br> Asutay: Hırçın tay.<br> Aşan: Geçip giden, üste çıkarı, geçen.<br> Aşar: Geçer, üstün gelir.<br> Aşık: Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse. 2. Halk<br> içinde yetişen, deyişlerini sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı halk şairi. Sevişen bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad. 4. Dalgın, kalender kimse.<br> Aşkan: Yüz rengi.<br> Aşkıner: Üstün er, üstün gelen.<br> Aşkınay: Ay’ın çok değişik ve çok güzel görünmesi.<br> Ata: Soydaki yaşlı erkek büyüklere verilen ad.<br> Atabay: Hürmet gören zengin insan.<br> Atabek: Selçuklu döneminde şehzadeleri eğiten kimse.<br> Atabey: Soyu zengin.<br> Atacan: Hoşgörülü, babacan.<br> Ataç: Atalardan gelen.<br> Atadan: Ata soyundan.<br> Ataeli: Ata yurdu, vatan.<br> Atagün: Büyüklerin günü.<br> Atahan: Soyu hükümdarlardan gelen.<br> Atak: Atılgan, atik.<br> Atakan: Ata soyundan gelen.<br> Ataker: Atılgan, yiğit, hızlı.<br> Atakol: Atılganol,<br> Atakul: Atalarına saygı duyan.<br> Atakurt: Kurt soyundan gelen.<br> Atalay: Tanınmış, ünlü kişi.<br> Ataman: Ata kişi, başkan,önder.<br> Atamer: Soyu yiğit, atası er.<br> Ataner: Soyu yiğit, atası er.<br> Atanur: Soyu aydınlık olan.<br> Ataol: Gelecek kuşakları olan, geleceği olan.<br> Ataöv: Soyu ile övünen.<br> Atar: İleriye fırlatır. 2.Gücü yeten.<br> Atasagun: Soyu doktor olan.<br> Atasan: Soyuyla ünlü olan, övünen kişi.<br> Atasay: Soyuna, saygı gösteren. 2. Soyuyla övünen kişi.<br> Atasev: Soyunu seven.<br> Ataseven: Atalarını seven, sayan.<br> Atasever: Atalarını seven, sayan.<br> Atasoy: Atadan, soylu.<br> Atasöz: Büyük sözü dinleyen.<br> Atasü: Asker babası.<br> Atay: Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü.<br> Atıf: Yöneltme 2.İçten, samimi.<br> Atıl: Saldır, fırla, atik ol.<br> Atılay: Atik ve aydınlık.<br> Atılgan: Yılmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. 2. Girişken.<br> Atılhan: Dinamik hükümdar.<br> Atım: Fırlatılan bir şeyin gideceği uzaklık.<br> Atınç: Dinamik, atiklik isteği.<br> Atik: Çabuk davranan, çevik<br> Atilla: Hunların büyük imparatoru.<br> Atlan: şöhret, unvan,san.<br> Atlı: At sahibi olan.<br> Atlığ: Namlı, şöhretli.<br> Atlıhan: Atlı yönetici.<br> Atuf: Aşık olan.<br> Avar: Orta Avrupa’da yaşamış bir Türk boyu.<br> Avcı: Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kişi. 2. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran tanıtan kimse.<br> Avni: Yardım eden.<br> Avşar: Bir Türkmen boyu.<br> Avunç: Teselli, avunma.<br> Aver: Sert ve dik bakışlı kişi.<br> Ayalp: Ay gibi güzel ve yiğit<br> Ayanç: Saygı.<br> Ayata: Ay tanrısı,<br> Ayaydın: Ay ışığı, ay gibi aydınlık.<br> Ayaz: Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk; 2. Soğuk.<br> Aybar: Görkem, saygınlık.<br> Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yiğit<br> Aybay: Ay gibi parlak. 2. Zengin ve saygıdeğer.<br> Aybek: Hindistan komutanı.<br> Ayberk: Ay gibi güzel ve sağlam.<br> Aybora: Ay kadar güzel, fırtına gibi hızlı.<br> Ayçetin: Güzel ve zorlu.<br> Aydar: Perçem, Manas destanındaki kahraman.<br> Aydemir: Doğramacı keseri.<br> Aydın: Işık alan, ışıklı, aydınlık. 2. Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli kimse. 3. Kolayca anlaşılabilecek kadar açık söz veya yazı.<br> Aydınalp: Cesur ve güçlü olduğu kadar bilgili de olan insan.<br> Aydınay: Ay’ın çok parlak hali.<br> Aydınbay: Saygın ve de bilgili olan kimse.<br> Aydınbey: Saygın ve de bilgili olan kimse, bilge kişi.<br> Aydınel: Aydınlık yer, ışıklı yer.<br> Aydıner: Aydınlık yüzlü, mert.<br> Aydınol: Okumuş ve bilgili biri ol.<br> Aydıntan: Aydınlık, sabah vakti.<br> Aydıntuğ: Üzerine ışık düşmüş tuğ.<br> Aydınyol: Doğruyol.<br> Aydinç: Ay gibi güzel, ışıklı ve dinç.<br> Aydoğan: Ay gibi doğmuş olan.<br> Aydoğdu: Ay gibi aydınlık olan.<br> Aydolun: Dolunay gibi.<br> Ayet: Kuran surelerindeki cümlelerin her biri.<br> Ayık: Anlayışlı, uyanık, açık göz, zeki.<br> Aykaç: Güzel söz söyleyen.<br> Aykal: Aydınlık kal.<br> Aykan: Temiz, aydınlık soy.<br> Aykın: Işıltılı kın.<br> Aykul: Ay gibi insan.<br> Aykurt: Üzerine ay ışıltısı düşmüş kurt.<br> Aykut: Ay gibi uğurlu.<br> Aykutalp: Uğurlu, cesaretli.<br> Ayman: Ay gibi ışıklı kişi.<br> Aymete: Hun İmparatoru Mete’nin bir adı.<br> Aymutlu: Ay gibi güzel ve mutlu.<br> Aypar: Görkem, saygı.<br> Aypars: Ay gibi aydın, par gibi yırtıcı.<br> Aypolat: Ay gibi ışıltılı ve cesur.<br> Aysal: Ayla ilişkili, ay gibi.<br> Aysar: Ayın etkisiyle huyu değişen kimse<br> Aysoy: Aydınlık soydan gelen.<br> Aysungur: Ay gibi sakin olan.<br> Aytar: Haber veren, haberci.<br> Aytek: Biricik ışık. 2. Ay gibi tek.<br> Aytekin: Ay gibi güzel ve güven veren.<br> Ay temiz: Ay gibi berrak ve temiz olan.<br> Aytemur: Aygibi ışıklı, demir gibi sağlam.<br> Ay timur: Ay gibi ışıltılı ve demir gibi sağlam.<br> Aytolun: Dolunay.<br> Aytop: Ay’ın dolunay hali gibi.<br> Aytunca: Tunca ırmağı gibi görkemli.<br> Aytunç: Ay gibi ışıltılı ve tunç gibi sağlam anlamında.<br> Aytürk: Aydın ve gelecek vaadeden Türk.<br> Ayvaz: Kadının kocası. 2. Yakışıklı, sırım gibi. 3. Büyük konaklarda mutfak, yemek hizmetlerinde çalıştırılan.<br> Azadi: Bağımsızlık, özgürlük.<br> Azam: Büyük, ulu, Yüce.<br> Azamet: Büyüklük, ululuk, Yücelik. 2. Gurur. 3. Görkem, heybet. 4. Çalım, kurum. 5. Debdebe.<br> Azametdin: Dinin yüceliği.<br> Azer: Ateş gibi olan.<br> Azim: Kesin karar, kararlı, gayret.<br> Aziz: Kutsal, değerli saygıya layık.<br> Azmi: Azmi, hedefi olan.<br> Aznavur: Cesur, kahraman, yiğit.</font></p> <br> <h2><br></h2> </div>