تبلیغات
آموزش زبان ترکی استانبولی - ضرب المثل هایی که در آن کلمه دست به کار رفته همراه با معنی

آموزش زبان ترکی استانبولی
 
آموزش گام به گام ترکی استانبولی در اینجا بهتر از همه جاروزهای شنبه ,دوشنبه و چهارشنبه با درسهای جدید این وب بروز رسانی میشود


 


http://www.yenimakale.com/resim/3/enguzelgalatasarayresimleri.jpg

***aç elini kora sokar
aç insan, geçimini sağlamak için kendisini her türlü tehlikeye atar.

***ağanın eli tutulmaz
zengin olarak düşünülen kişiden anılmaya değer bir bağış beklenir.

***ağlamakla yâr ele girmez
kişi çok sevdiği şeye yalnızca özlemini çekmekle kavuşamaz, onu elde etmenin yollarını bulmalıdır.

***akarsuya inanma, eloğluna dayanma
akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.

***alet işler, el övünür

bir kimse ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları olmadan kusursuz iş yapamaz.

***Allah sağ gözü (eli) sol göze (ele) muhtaç etmesin
Tanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin.

***Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
Tanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir.

***altın eli bıçak kesmez
1) varlıklı veya değerli kişilerin elini kimse bükemez; 2) herhangi bir işte usta olan her zorluğun üstesinden gelir.

***altın tutsa toprak olur (altına yapışsa elinde bakır kesilir)
giriştiği işlerde büyük talihsizliklere uğrayan kimsenin durumunu anlatan bir söz.

***atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
el
de imkân varken gezip dolaşmak, dost edinmek gerekir.

***az el aş kotarır, çok el iş kotarır
yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.

***az eli aşta gör, çok eli işte gör
yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.

***azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.

***babamın adı Hıdır, elimden gelen budur
gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.

***bey mi yaman, el mi yaman
baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.

***beyde bulunmayan elde neler var
beylerde olmayan öyle şeyler vardır ki halkta bulunur.

***bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar
bazı durumlarda yardımcısız iş yapılamayacağını anlatan bir söz.

***bir elin nesi var, iki elin sesi var
başarıya ulaşmak için birlik olmak gerek.

***bir elin sesi çıkmaz
1) bir davanın bir kişi tarafından savunulması etkili ve yeterli değildir; 2) yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.

***bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin duymasın (görmesin)
birine yaptığın iyiliği gizli tut.

***biz attık kemik diye, el kaptı ilik diye
bizim işe yaramaz diye vazgeçtiğimizi başkaları değerli buldu.

***bizim gelin bizden kaçar, tutar ellere başını açar
bize yabancı duran yakınımız, dostumuz, akrabamız başkalarına rahatça, içtenlikle yardım eder.

***bükemediğin eli öp başına ko
düşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini koru.

***çalma elin kapısını, çalarlar kapını
kimseye kötülük yapma yoksa onlar da sana aynı kötülüğü yaparlar.

***çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz
her şeyin bir değeri vardır; yapacağı iş, kullanılacağı yer ayrıdır.

***çok el ya yağmaya ya yolmaya
çok kimsenin katılmasıyla yağma ve yolmadan başka bir iş başarılamaz.

***dağda gez belde gez, insafı elden bırakma
eşkıya dahi olsan insafı elden bırakma.

***davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde
sorumluluk birinde olmasına karşın bir başkasının sözü geçiyor.

***dışı eli yakar, içi beni yakar
görünüşe aldanmamalı.

***dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur
kişi her söylediğini yapamaz, her dilediğini elde edemez.

***dile gelen ele gelir
insanlar yapacakları işler hakkında önce konuşurlar, sonra da o işi gerçekleştirirler.

***el ağzına bakan, karısını tez boşar
kişi, özel hayatı ile ilgili ciddi konularda başkasının düşüncesiyle değil kendi düşünceleriyle karar vermelidir.

***el beğenmezse yer beğensin
çocuğun öldüğünde iyi anılması, yaşarken de beğenilir bir kişi olması için anne baba çocuklarının eğitimine çok önem vermelidir.

***el el ile, değirmen yel ile
insanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgâr gereklidir.

***el el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz
her şey birbirinin üstüne konulamaz, birbiriyle birleştirilemez.

***el elden kalmaz, dil dilden kalmaz
bir kişi başkasına vurursa o da ona vurur, başkasına kötü söz söylerse diğeri de kendisine kötü söz söyler.

***el elden üstündür (ta arşa kadar)
bir kimse, kendisinden üstün bir başkasının da olabileceğini bilmelidir.

***el eli yıkar, iki el yüzü
bir kişi başka bir kişiye yardım ederse o da bu iyiliğin altında kalmaz, güçlenmiş olarak yardımlara koşar.

***el elin aynasıdır
kişi kendi özelliklerini zaman zaman yabancıdan öğrenir.

***el elin eşeğini türkü çağırarak arar
insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.

***el elin eşeğini yırlaya yırlaya, kendi eşeğini terleye terleye arar
insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.

***el elin nesine, gülerek gider yasına
bir kimsenin acısı, başkalarının umurunda değildir.

***el eliyle yılan tut, onu da yalan tut
kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.

***el eliyle yılan tutan, yarısını yalan tutar
kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.

***el eliyle yılan tutulur
kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.

***el ermez, güç yetmez
bir iş karşısındaki güçsüzlüğü anlatmak için kullanılan bir söz.

***el için ağlayan gözden olur
başkası için yapılacak fedakârlığın bir sınırı vardır.

***el için kuyu kazan, evvela kendisi düşer
başkasına tuzak hazırlayan kimse, bu tuzağa ondan önce kendisi düşer.

***el için yanma nâra, yak çubuğunu bak keyfine
başkalarının derdini kendine sorun yapıp da kendi rahatını ve düzenini bozma.

***el ile gelen düğün bayram
herkese birden gelen sıkıntı ve felakete katlanmak, yalnızca bir kişiye gelene katlanmaktan daha kolaydır.

***el kazanı ile aş kaynamaz
önemli bir iş, başkalarının yardımıyla başarılamaz, iş her an yarıda kalabilir.

***el mi yaman bey mi yaman? el yaman!
baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.

***el öpmekle ağız aşınmaz
çok önemli bir iş için bir kimseye ricada bulunmak hatta yalvarmak gerekirse, yapılır.

***el terazi, göz mizan
el
le tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.

***el üstünde gömlek eskimez
eğreti olarak alınan şey, dikkatle korunur; bir süre sonra olduğu gibi geri verilir.

***el vergisi, gönül sevgisi
bize bir şey verene, armağan edene karşı gönlümüzde sevgi uyanır.

***el yarası onulur, dil yarası onulmaz
silahla açılan el yarası çabukça iyi olur ama kötü sözle açılan gönül yarası kolay kolay kapanmaz.

***el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır
başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.

***el yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu bozdoğan armudu sanır
başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.

***elde bulunan beyde bulunmaz
beylerde olmayan öyle şeyler vardır ki halkta bulunur.

***eldeki yara, yarasıza duvar deliği
bir kimsenin acı ve sıkıntısı başkasına dert gibi görünmez.

***elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz
kişi yalnızca kendi kazancına güvenmeli, başkasının yardımını beklememelidir.

***elden vefa, zehirden şifa
zehirden şifa beklenilmeyeceği gibi yabancılardan da yardım ve iyilik beklenmez.

***ele verir talkını (telkini), kendi yutar salkımı
kendisinin inanmadığı ve tutmadığı öğütleri başkalarına kolayca verir.

***eli boşa “ağa uyur” derler; eli doluya “ağa buyur” derler
armağansız gelen kişiye yüz verilmez, armağanla gelen kişi ise güler yüzle ve saygı ile karşılanır.

***elin ağzı torba değil ki büzesin
başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız.

***elinle ver, ayağınla ara
ödünç aldığı şeyi geri vermeyi geciktiren veya vermeyenler için söylenen bir söz.

***göz terazi, el mizan
el
le tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.

***harman yel ile, düğün el ile
her işin gerçekleşmesi birtakım koşulların bulunmasına bağlıdır.

***her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan
sonunu düşünmeden sana zararı dokunma olasılığı bulunan davranışlarda bulunma.

***içi beni yakar, dışı eli (seni) yakar
dış görünüşü ile başkalarının hoşuna giden bir şeyin veya durumun gerçekte kötü yönleri olabilir.

***iki el bir baş içindir
ancak kendi geçimini sağlayabilenler, başkalarına yardım edecek bir durumda değildir.

***iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.

***iti an, taşı eline al (çomağı hazırla)
saldırgan biriyle karşılaşmas olasılığı bulunan kimse kavgaya hazır olmalıdır.

***iyilik et kele, övünsün ele
bir kişinin beğenilmeyen yönlerini düzelt, onu herkesin övüneceği duruma getir.

***kadının yüzünün karası erkeğin elinin kınası
yolsuz ilişkiler kadınlar için hoş karşılanmadığı hâlde erkekler bu gibi ilişkilerden övünme payı çıkarırlar.

***kasım yüz elli, yaz belli
işin zor yanı atlatıldıktan sonra gerisi nasıl olsa gelir.

***kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
sen başkasına kötülük yapma yolunu tutarsan başkası da sana kötülük yapma yolunu tutar.

***kısmet ise gelir Hint’ten Yemen’den, kısmet değilse ne gelir elden
Tanrı bir şeyi size kısmet etmişse o mutlaka size gelir, kısmet etmemişse yapacak bir şey yoktur.

***koyunu yüze yetir, el onu bine yetirir
kimi insan, başkaları hakkında abartarak konuşmaya bayılır.

***kör (kesmez) bıçak ele (yavuz), iş bilmeyen avrat dile (yavuz)
kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser; iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.

***maşa varken elini ateşe sokma
başka birine yaptırabileceğin tehlikeli işe kendin girişme.

***meramın elinden bir şey kurtulmaz
bir şey yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi, kesinlikle başarıya ulaşır.

***miras helal hele (ele) al demişler
miras, alabildiği takdirde mirasçının hakkıdır.

***ne verirsen elinle o gider seninle
insanın bu dünyada yaptığı bir iyiliğin ahirette karşılığını göreceği düşünülür.

***ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş
bir erkeğin karıları birbirleriyle anlaşabilirler ancak kardeşlerin karıları geçinemezler.

***ölürse yer beğensin, ölmezse el beğensin
çocuğun öldüğünde iyi anılması, yaşarken de beğenilir bir kişi olması için anne baba çocuklarının eğitimine çok önem vermelidir.

***önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele
başkasına zararı dokunacak bir davranışı yapmadan önce iyi düşün, kendi kendini eleştir.

***sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz
çiftçilik yapan veya çalışan aç kalmaz.

***selin ağzı tutulur, elin ağzı tutulmaz
doğal yıkımlara karşı önlem alınır ama söyledikleri yalan yanlış olanı susturmaya kimsenin gücü yetmez.

***sofrada elini, mecliste dilini sakla
topluluk içinde kendini denetle, aşırı davranışlarda bulunmaktan kaçın, açgözlülük ve gevezelik etme.

***şahin küçük ama payını ele vermez
küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.

***tek elin nesi var, iki elin sesi var
başarıya ulaşmak için birlik olmak gerek.

***testi kırılsa da kulpu elde kalır
zarar da etse varlıklı bir kimse büsbütün yoksul kalmaz.

***tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aç
çalışmalarımla başkalarına yarar sağlıyorum ancak bundan kendim yararlanmıyorum.

***tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider
bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.

***uğruluğa gitsen, insafı elden koma
kötülüğün bile sınırı vardır.

***var eli titremez
varlıklı kimse, uzun boylu düşünmeden hayırlı işlere yardım eder.

***var evi kerem evi, yok evi verem (elem) evi
varlıklı ailenin durumu konuk ağırlamaya, gereken yerlere yardım etmeye, armağanlar vermeye elverişlidir; yoksul ailenin evinde sıkıntı ve dertten başka bir şey bulunmaz.

***veren el, alandan üstündür
yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.

***veren eli herkes öper
yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.

***yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir
gurbete düşmüş bir insan, ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar.

***yılana yumuşak diye el sunma
kişi, yumuşak huylu görünen herkese aldanmamalı, daima tehlikeli bir durumla karşılaşabileceğini düşünmelidir.

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ برای سایت آموزش ترکی استانبولی محفوظ است و کپی برداری ممنوع میباشد طراحی : پیچک