تبلیغات
آموزش زبان ترکی استانبولی - تابلوهای راهنمایی و رانندگی در زبان ترکی 2

آموزش زبان ترکی استانبولی
 
آموزش گام به گام ترکی استانبولی در اینجا بهتر از همه جاروزهای شنبه ,دوشنبه و چهارشنبه با درسهای جدید این وب بروز رسانی میشود


 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 مهر 1392 توسط H-salimi
Turkish Traffic Signs
Yol Ver Dur-ایست Karşıdan Gelene Yol Ver
حق تقدم با وسیله نقلیه مقابل
Taşıt Giremez
Tarım Traktörü Giremez
عبور تراکتور کشاورزی ممنوع

Belirli Miktarlardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez Motorlu Taşıt Giremez
Kamyonlar için Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır Azami Hız Sınırlaması Sesli ikaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
Hız Sınırlaması Sonu
پایان محدودیت سرعت
Geçme Yasağı Sonu
پای
ان سبقت ممنوع
Kamyonlar için Geçme Yasağı Sonu
پایان سبقت ممنوع برای کامیونها
Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Bisiklet Giremez
عبور دوچرخه ممنوع

Mopet Giremez
عبور موتور گازی ممنوع

Kamyon Giremez

Genişliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
ورود وسایل نقلیه با عرض بیش از 2.5 متر ممنوع

Uzunluğu ...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
عبور کامیون با طول بیش از 10 متر ممنوع
Dingil Başına... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez Yüklü Ağırlığı... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez Otobüs Giremez
ورود اتوبوس ممنوع

Yaya Giremez
ورود عابر پیاده ممنوع
At Arabası Giremez El Arabası Giremez
ورود چرخ دستی ممنوع
Öndeki Taşıt... Metreden Daha Yakın Takip Edilemez
Sola Dönülmez
گردش به چپ ممنوع

U Dönüşü Yapılmaz Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır Sağa Dönülmez
گردش به راست ممنوع

Treyler Giremez Yüksekliği ...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
عبور وسایل نقلیه با ارتفاع بیشتر از3.5 متر ممنوع

Motosiklet Giremez
عبور موتور سیکلت ممنوع

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
پایان تمام محدودیت ها و ممنوعیت ها

   
Taşıt Trafiğine Kapalı yol Taşıt Giremez    
Sağa Mecburi Yön Sola Mecburi Yön İleri Mecburi Yön İleri ve Sağa Mecburi Yön
Sağa ve Sola Mecburi Yön Sağdan Gidiniz Tek Yönlü Yol Mecburi Bisiklet Yolu
Mecburi At Yolu Mecburi Asgari Hız Mecburi Asgari Hız Sonu Zincir Takmak Mecburidir
Her ıki Yandan Gidiniz Dönel Kavşak İleri ve Sola Mecburi Yön Mecburi Yaya Yolu
     
Zincir Takma Mecburiyeti Sonu  
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ برای سایت آموزش ترکی استانبولی محفوظ است و کپی برداری ممنوع میباشد طراحی : پیچک