تبلیغات
آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی
 
آموزش گام به گام ترکی استانبولی در اینجا بهتر از همه جاروزهای شنبه ,دوشنبه و چهارشنبه با درسهای جدید این وب بروز رسانی میشود


 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 مهر 1392 توسط H-salimi
برای استفاده بهتر از مطالب وبلاگ (لغات مترادف و متضاد و اصطلاحات و دانلود فایل های صوتی و پ داف کتاب هیت ایت 1 و ....)

 میتوانید از پایین صفحه به صفحات دیگر بروید.

الفبای زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی جزو زبان هایی است که در ایران افراد زیادی برای یادگیری آن تلاش می کنند.آشنایی با الفبای این زبان برای کسانی که قصد شروع یادگیری زبان ترکی استانبولی را دارند می تواند بسیار موثر باشد.

در گذشته الفبای زبان ترکی شامل حروف فارسی و عربی بوده است اما بعد از سال ۱۹۲۹ الفبای زبان ترکی استانبولی به زبان لاتین تغییر پیدا کرده است.

 • الفبای زبان ترکی استانبولی شامل ۲۹ حرف می باشد.

 A         B          C          Ç          D          E           F           G          Ğ          H          I           İ           J    K     L           M         N             O          Ö          P          R          S           Ş           T           U          Ü   V     Y           Z

 • نکاتی پیرامون الفبای زبان ترکی استانبولی
 • زبان ترکی استانبولی شامل ۸ حرف صدادار است: A, E, I, I, O, Ö, U, Ü  . حرف های Q , W , X در الفبای زبان ترکی استانبولی وجود ندارند و فقط در کلماتی که از زبان های دیگر استفاده می شوند به کار می روند.
 •   حرف های a, i , u برخی اوقات با علامت اکسانâ, î, û  نوشته می شوند که می تواند معنی کلمات را به صورت کامل تغییر دهد.
 • حروف c, j , g با حروف انگلیسی از نظر تلفظ تفاوت دارند.

در زبان ترکی استانبولی تلفظ یک کلمه می تواند به راحتی از حروف آن مشخص شود. اگر شما بدانید هر حرف در زبان ترکی استانبولی چه صدایی دارد می توانید به راحتی متون ترکی استانبولی را با تلفظ درست بخوانید.

حروفی که با * مشخص شده اند در فارسی معادلی ندارند.همانطور که دیده می شود حروف w,x,q در ترکی وجود ندارد و در صورت دیده شدن در واژه ای آن واژه را باید یک واژه دخیل و غیر ترکی دانست و حروف ü,ö,ı,ş,ç,ğ در انگلیسی وجود ندارند.


تلفظ در زبان ترکی: 

A a : صدای آ می دهد مانند : 

                       Adam                                  مـــــرد                         آدام   Ayı                                      خـــرس                         آیی

: صدای ب می دهد مانند : B b

Baba                                    بابا                                بابا

Bay                                     آقا                                بای

  : صدای ج می دهد مانند  : C c

Can                                   جان                               جان

Cesur                              شجاع                             جسور

Ç ç : صدای چ می دهد مانند :

                Çalmak                           دزدیدن                           چالماک

Çıplak                            لــُـــخت                          چیپلاک 

D d :  صدای د می دهد مانند :

شاخه                                دال                                   Dal

شــــتر                               دِ وِ                                Deve

E e : صدای اِ و ا َ می دهد مانند :

مرد                                  اَرکــِـک                          Erkek

گوشــــت                               اِت                                   Et

F f : صدای ف می دهد مانند :

فـــیل                                   فـــیل                                 Fil 

فنجان                                  فــینجان                         Fincan

G g : صدای گ می دهد مانند :

ایستگاه قطار                           گــــار                              Gar

گــُـل رز                                گـــول                              Gül 

Ğ ğ : صدایی بین غ و ی می دهد :

* اگر "یوموشاک گِ" با حروف صدادار خشن (a,ı,o,u) بیاید تلفظ نمی شود،مانند:

کوه                                      دا                                 Dağ

روغـــن                                 یا                                 Yağ

* اگــر "یوموشاک گ" با حروف صدادار نرم (e,i,ö,ü) بیاید  صدای "ی" می دهد مانند:

معلم                                  اُیرتمــَن                       Öğretmen

دانش آموز                          اُیرِ نــجی                         Öğrenci     

* "یوموشاک گ" در اول کلمات تـرکی نمی آید. 

H h : صدای ه می دهد مانند :

خــنجر                            هانچــر                             Hançer

حال،وضعیـــت                    هــــال                                   Hal

İ i : صدای ای می دهد مانند :

ایران                                 ایران                                   İran 

ایمـــان                               ایمـــان                                İman

I ı : صدای ای (غلیظ) می دهد مانند :

عرق،نـــژاد                          ایرک                                    Irk 

رود                                 ایـــرماک                              Irmak

* حروف I ı در فارسی وجود ندارد.امــا İ i همان است که ما در فارسی داریم.

J j : صدای ژ می دهد مانند :

ژل،ژله                             ژُلـــه                                     Jöle

آژانـــس                            آژانــس                                 Ajans

K k : صدای ک می دهد مانند :

کتاب                                کــیتاپ                                  Kitap

قلـــم                                 کالــِـم                                  Kalem

L l : صدای ل می دهد مانند :

لاله                                  لالــَه                                      Lale

چراغ                               لامبــــا                                 Lamba

M m : صدای م می دهد مانند :

معنی،معنــا                         مـانــا                                     Mana    

مــحـله                             مـاحـاله                                Mahalle

N n : صدای ن می دهد مانند :

نـرگـس                           نـِرگـیس                                    Nergis

نـعل اسب                            نال                                          Nal

O o : صدای اُ می دهد مانند :

او                                      اُ                                               O

مـــدرسه                           اُکـــول                                       Okul

Ö ö : صدای اُ (گــرد) می دهد مانند :

اردک                              اُردِک                                       Ördek

ویــــژه،مخصوص                 اُزَل                                          Özel  

P p : صدای پ می دهد مانند :

پارک                                پارک                                        Park

پول                                  پارا                                           Para

R r  : صدای ر می دهد مانند :

روایت                            ریوایــِت                                   Rivayet   

رویا                                 رویا                                         Rüya

S s : صدای س می دهد مانند :

قـــصر                             سارای                                       Saray

صــــدا                              ســس                                          Ses  

Ş ş : صدای ش می دهد مانند :

شیــک                              شیـــک                                          Şık  

شـــوخی                            شـاکـا                                         Şaka   

T t : صدای ت می دهد مانند :      

شـــانه                              تـاراک                                       Tarak   

مراسم                               تـُــرَن                                       Tören

U u : صدای او می دهد مانند :

ارزان                                اوجوز                                       Ucuz

نـــــوک                               اوچ                                           

Ü ü صدای او (گـرد) می دهد مانند :

انگــور                               اوزوم                                      Üzüm

امـــید                                 اومیت                                       Ümit

V v : صدای و می دهد مانند :

چــمدان                              والــــیز                                       Valiz

گـــــلدان                               وازو                                        Vazo

Y y : صدای ی می دهد مانند :

کـِــنار                                  یــــان                                        Yan 

کمک                                   یاردیم                                   Yardım     

 Z z : صدای ز می دهد مانند :

ســـخـت                                زور                                         Zor

پـاکــت نامه                            زارف                                       Zarf

چـند نکته در مورد تلفظ:

1. تلفظ ö، ü ، ı در فارســی وجود ندارد.

2. تلفظ "ق" و "خ" در زبان اصیل تـــرکی وجود نــدارد.اما گاها در روستاهای ترکیه این تلفظ ها دیده می شود.

3. در بعضی واژه های ترکی ممکن است ^ روی حروف صدا دار دیده شود که باعث کشیده شدن آوا و تغییر معنایی می شود.مانند:

ســـود      Kâr             هــنوز      Hâlâ                  عــالی      Âli

 بـــرف      Kar             عـــمه       Hala                 عـــلی       Ali

4. در مورد حرف E که دارای دو تلفظ می باشد ذکر این نکته لازم است که تفاوت چندانی ندارد که اِ خوانده شود یا ا َ .هــر چند در این مورد که چگونه خوانده شود چند نکته وجود دارد،اما از آنجایی که این نکات نیز گاها رعایت نمی شوند از ذکر آن صرف نظر می کنیم. این تفاوت تلفظی در ابتدا وجود نداشته است و بعدها به خاطر تفاوت لهجه شهرهای مختلف به وجود آمده است.

        ترجمه متون ترکی استانبولی  با قیمت مناسب
جهت اطلاعات بیشتر تماس با ایمیل زیر:
2017htranslate@gmail.combaşarılar

تدریس خصوصی ترکی استانبولی
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 مرداد 1394 توسط H-salimi

How much is this skirt? = Bu etek ne kadar?

It costs 50 Ytl. = 50 ytl tutuyor.

Discount = İndirim

Expensive = pahalı

Cheap = ucuz

Tip = bahşiş

It’s your tip = üstü kalsın (Bu da senin bahşişin)

What size do you wear? = kaç beden giyiyorsunuz?

My size is …. = … beden giyiyorum

Can I take the receipt? = Fiş alabilir miyim?

————————————–

İngilizce Alışveriş

WELCOME, MAY I HELP YOU?

May I help you? (Yardımcı olabilir miyim?)

Can I help you find something? (Birşey bulmanıza yardım edebilir miyim?)

Can I show you with something? (Size birşey gösterebilir miyim?)

Are you being helped? (Size bakan var mı?)

Is there anything I can help you with? (Yardımcı olabileceğim bir konu var mı?)

If you need me, I’ll be around (Bana ihtiyacınız olursa, ben civardayım)

If I can help you, just let me know (Eğer yardım gerekirse haberim olsun)

What are you interested in? (Ne bakmıştınız?)

Are you looking for something in particular? (Belirli birşey mi arıyorsunuz?)

Do you have something specific in mind? (Aklınızda özel birşey var mı?)

What size do you need? (Kaç beden istiyorsunuz?)

Do you know what size you are? (Bedeninizi biliyor musunuz?)

That’s on sale this week? (O bu hafta indirimde)

I’ve got just your size (Tam sizin bedeninize uygun birşeyimiz var)

Can I suggest this? (Size bunu önerebilir miyim?)

Do you need anything to go with that? (Bununla gidecek birşey ister misiniz?)

That looks nice on you (Üzerinizde güzel durdu)

That looks great on you (Üzerinizde harika durdu)

That’s your colour (Tam sizin renginiz)

This is you (Sizi çok açtı)

How would you like to pay for this? (Bunu nasıl ödemek isterdiniz?)

Will that be cash or credit? (Nakit mi, kredi kartı mı?)

We don’t have that in your size (Bunun size göre olan bedeni yok)

Whe don’t have it in that colour (Bu renkte yok)

WHEN ARE YOU OPEN?

When are you open? (Ne zaman açıksınız?)

When do you open? (Ne zaman açıyorsunuz?)

What are your hours? (Çalışma saatleriniz nelerdir?)

I’m looking for something for my father (Babam için birşey bakıyordum)

It’s a gift (Hediye olacak)

I don’t know his size (Bedenimi bilmiyorum)

Can you measure me? (Bedenimi ölçebilir misiniz?)

Thank you, I’m just looking (Sağolun, sadece bakıyorum)

I’m just browsing (Sadece bir göz gezdiriyorum)

I can’t make up my mind (Kafamı toparlayamıyorum)

Do you have this shirt in yellow? (Bu tişörtün sarısı var mı?)

Do you have these shoes in suede? (Bu ayakkabının süeti var mı?)

Have you got something less expensive? (Daha uzuz birşeyiniz var mı?)

It it on sale? (Bu indirimde mi?)

Do you have a t-shirt to match this? (Buna uyacak bir tişörtünüz var mı?)

Where is the fitting room? (Elbise değiştirme kabini nerede?)

I’d like to try this on (Bunu denemek istiyorum)

It’s too tight (Bu çok dar)

It’s too loose (Bu çok geniş)

It’s a little bit expensive (Bu biraz pahalı)

It’s a little pricey (Bu biraz tuzlu)

Can you hold it for me? (Bunu benim için saklayabilir misiniz?)

Can I get it gift-wrapped? (Hediye paketi yapabilir misiniz?)

Would you please gift-wrap that? (Lütfen hediye paketi yapabilir misiniz?)

How much is it? (Kaç lira?)

How much does it cost? (Fiyatı ne kadar?)

———————————————-

dear:  değerli

groceries:  bakkaliye

a store:  dükkan

a bank:  banka

a bakery:  ekmekçi

a mall:  alışveriş merkezi

a grocery store:  bakkal

money:  para

a credit card:  kredi kartı

a check:  çek

a dollar:  dolar

an euro:  avro

change:  para üstü

a coin:  madeni para

to make out a check:  çek yazmak

a butcher shop:  kasap

a department store:  alışveriş merkezi

a newsstand:  gazete bayisi

a market:  pazar

a flea market:  bit pazarı

a pastry shop:  pastahane

a supermarket:  süpermarket

a purchase:  alışveriş

to buy:  satın almak

to pay:  ödemek

to sell:                  satmak

a counter:  tezgah

to get in line:  sıraya geçmek

price:  fiyat

to borrow:  borç almak

to give back:  geri ödemek

to withdraw: para çekmek

a withdrawal: çekilen para

credit:  kredi

cash: nakit

to cost:  Tutmak

cheap: ucuz

a kiosk: kulübe

a shopping cart: tekerlekli sepet

a receipt: fiş

a list: listeادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 15 خرداد 1394 توسط H-salimi

 1. What are the traditional dishes of your country? What's your favourite national cuisine? (Ülkendeki geleneksel yemekler neler? En sevdiğin dünya mutfağı ne?)
 2. What's your favourite food? What food do you like least? (En sevidiğin yiyecek ne? En az hangi yiyeceği seversin?)
 3. Were you a fussy eater when you were young? What was your favourite food? (Küçükken yemek konusunda mızmız mıydın? En sevdiğin yiyecek neydi?)
 4. Do you drink alcohol? What do you drink? (Alkol içer misin? Ne içersin?)
 5. Do you have any vegetarian friend? (Vejeteryan arkadaşın var mı?)
 6. What do you eat for breakfast? (Kahvaltıda ne yersin?)
 7. Do you like hot spicy food? (Acı, baharatlı yiyecekleri sever misin?)
 8. Have you ever been on a speacial diet? If yes, were you successful? (Hiç özel bir diyet yaptın mı? Evetse başarılı oldun mu?)
 9. How important is food in your country and in your life? (Senin ülkende ve hayatında yiyecek ne kadar önemli?)
 10. What is your favourite drink? (En sevdiğin içecek ne?)
 11. What is your favourite desert? (En sevdiğin tatlı ne?)
 12. How often do you cook? Who usually does the cooking in your house? (Ne kadar sıklıkla yemek pişirirsin? Evde genellikle kim yemek yapar?)
 13. Where do you do your food shopping? Who usually does this in your family? (Yemek alışverişini ne zaman yaparsın? Genellikle senin ailende bunu kim yapar?)
 14. What is your favourite fruit? (En sevdiğin meyve ne?)
 15. How much coffee or tea do you drink every day? (Her gün ne kadar kahve ya da çay içiyorsun?)
 16. How often do you eat out? What's your favourite restaurant? (Ne kadar sıklıkla dışarda yersin? Favori restoranın neresi?)
 17. What do you usually eat for lunch? Is lunch an important meal? (Öğlen yemeğinde genellikle ne yersin? Öğlen yemeği önemli bir öğün mü?)
 18. Have you ever suffered from food poisoning? (Hiç besin zehirlenmesi yaşadın mı?)ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 15 خرداد 1394 توسط H-salimi

 1. Did you have a happy childhood? (Mutlu bir çocukluğun mu vardı?)
 2. Did you use to go on family holidays? If so where did you use to go? (Ailecek tatile gider miydiniz? Eğer öyleyse nereye giderdiniz?)
 3. What is your best childhood memory? (En iyi çocukluk anın nedir?)
 4. Did you have to help your parents with housework when you were a child? (Küçükken ev işlerinde anne-babana yardım etmek zorunda mıydın?)
 5. Were your parents strict when you were a child? How about your teachers? (Çocukken ailen sert miydi? Ya öğretmenlerin?)
 6. What did you use to do on your birthday when you were a child? (Çocukken doğumgünlerinde ne yapardın?)
 7. Were you given pocket money when you were a child? Do you remember how much it was? (Çocukken harçlık verilir miydi? Ne kadar olduğunu hatırlıyor musun?)
 8. What do you think are the best and the worst things about growing up? (Büyümenin en iyi ve en kötü yanları nelerdir?)
 9. Do you take after (in looks & character) your father or mother? ([Görünüş ve karakter olarak] annene mi çektin, babana mı?)
 10. Did your parents use to read to you when you were a child? (Sen çocukken anne-baban sana kitap okur muydu?)
 11. What were your expectations of life when you were a child? (Çocukken hayatla ilgili beklentilerin nelerdi?)
 12. What is the most difficult thing about bringing up children? What's the best? (Çocuk büyütmekle ilgili en zor şey nedir? En iyi şey nedir?)
 13. Would you bring up your children differently to the way you were brought up? (Çocuğunu senin büyüdüğünden farklı mı yetiştirirdin?)
 14. How has life changed from when you were a child? (Çocukluğundan beri hayat nasıl değişti?)
 15. When did you start school? What is the best age for a child to start school? (Ne zaman okula başladın? Bir çocuk için en iyi okula başlama yaşı kaçtır?)ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 15 خرداد 1394 توسط H-salimi
Para üzerine Para üzerine
Filiz: Shall we go to the concert next week? (Önümüzdeki hafta konsere gidelim mi?)
Gül: Uh, I'm not sure. (Hmm, emin değilim.)
Filiz: Why not? (Neden?)
Gül: I've had lots of payments this month. I'm broke. (Bu ay çok fazla ödemem vardı. Beş parasızım.)
Filiz: Oh, come on. It's not important. The tickets are on me. (Hadi ya. Önemli değil. Biletler benden.)
Gül: Next month I'll pay for them. (Önümüzdeki ay öderim.)
Filiz: Don't be silly. You take me out for a dinner and we're quits with you. (Saçmalama. Beni akşam yemeğine götürürsün, ödeşiriz.)

I need some change - Here you are

Para üzerine
Fikret: Hello, I need some change. May I have change for a ten dollar bill? (Merhaba, bozuk paraya ihtiyacım var. On dolar bozabilir misiniz?)
Cashier: I'm sorry but we cannot give change. It's market's policy. (Afedersiniz ama bozuk para veremiyoruz. Market prensibi.)
Fikret: This is so bad! Is there any place I can have some change near here? (Çok kötü. yakınlarda para bozdurabilecğim bir yer var mı?)
Cashier: There's a little shop ahead. (İlerde küçük bir dükkan var.)
Fikret: Well, I have to hurry. I'll buy a chewing gum. (Şey, acele etmeliyim. Sakız alacağım.)
Cashier: OK. Here you are. (Peki. Buyrun.)

hard up for money - go thorugh - well-off

Para üzerine
Selin: Can you loan me some money? I'm a little hard up for money. (Bana biraz borç verebilir misin? Biraz paraya sıkıştım.)
Leyla: Oh, that's very bad but I've aldready gone through my paycheck. (Bu çok kötü ama ben çoktan maaş çekimi harcayıp bitirdim.)
Selin: Really, I thought you were well-off. (Gerçekten mi? Ben durumun iyi sanıyordum.)
Leyla: Oh honey, that was before we had taken out loan for the car. (Canım ya, o, araba için kredi çekmeden önceydi.)
ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 15 خرداد 1394 توسط H-salimi


veznede_haftasonu_mesaisi

Cashier:Good morning, May I help you, sir? (Günaydın, size yardım edebilir miyim efendim?)

Client: Yes, please. What´s the buying rate for dolar? (Evet lütfen. Doların alış fiyatı ne kadar?)

Cashier:1.64 U.S. dollars to the Turkish Lira. (Bir Türk Lirası 1.64 dolar.)

Client: Okay. I´d like to change some Turkish lira into US dollars, please. (Tamam, biraz Türk Lirasını Dolara çevirmek istiyorum, lütfen.)

Cashier:Sure. How much would you like to change? (Ne kadar bozdurmak istiyorsunuz?)

Client: Five hundred Turkish liras. (500 TL.)

cashier:OK. How would you like your bill? (Tamam. Banknotları nasıl istersiniz?)

Client: In fifties please. (Ellilik lütfen.)

Cashier: Here you are. (Buyrun.)

Client: By the way, is it possible to make a remittance to an account. (Bu arada, bir hesaba havale yapmak mümkün mü?)

Cashier: Sure, can you say the account number? (Tabiki, hesap numarasını söyleyebilir misiniz?)

()

Cashier: OK, thank you. The operation will be performed in a few minutes. (Tamam, teşekkürler, İşlem birkaç dakika içinde gerçekleştirilecek.)

Client: Thank you. . (Teşekkürler.)
ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 خرداد 1394 توسط H-salimi
images
 1. What’s your favourite TV programme? (En sevdiğin televizyon programı nedir?)
 2. What’s your least favourite programme? (En az sevdiğin program nedir?)
 3. Do you have a TV viewing routine? (Televizyon izleme rutinin var mı?)
 4. What programmes do you regularly watch? (Düzenli olarak hangi programları izliyorsunuz?)
 5. How many televisions are there in your house? Where are they? (Evinizde kaç tane televizyon var? Neredeler?)
 6. How old were you when you got your first television? (İlk televizyonunu aldığında kaç yaşındaydın?)
 7. Are you a “couch-potato”? Who watches the most TV in your family? (Televizyon bağımlısı mısın? Ailende en çok kim televizyon izler?)
 8. Do you prefer watching sport or TV dramas? (Spor mu televizyon programları mı izlemeyi tercih edersin?)
 9. How did people spend their time before TV was invented? Was life better then? (Televizyon icat edilmeden önce insanlar zamanlarını nasıl harcıyorlardı? Hayat daha mı iyiydi?)
 10. Have you ever appeared on TV? Has anyone you know ever appeared on TV? (Hiç televizyona çıktın mı? Tanıdığın hiç kimse televizyona çıktı mı?)
 11. Do you prefer watching cartoons or documentaries? (Çizgi film mi yoksa belgesel mi izlemeyi tercih ediyorsun?)
 12. Do you think TV has a positive or negative effect on young people? (Televizyonun genç insanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?)
 13. Should TV be controlled and censored by governments? (Televizyon hükümetler tarafından kontrol edilip sansürlenmeli mi?)
 14. How many hours a week do you spend watching TV? When do you watch it? (Haftada kaç saat televizyon izliyorsun? Ne zaman?)
 15. Have you ever owned a black and a white TV? Have you ever owed a plasma TV? (Hiç siyah beyaz televizyonun oldu mu? Hiç plazma televizyonun oldu mu?)
 16. Do you have a DVD player? How often do you watch DVDs? (DVD oynatıcın var mı? Ne kadar sıklıkla DVD izlersin?)
 17. Do you prefer watching the news or the quiz shows? (Haberleri mi yoksa yarışma programlarını mı izlemeyi tercih ediyorsun?)
 18. Could you survive without your TV? How would you spend your time? (TV olmadan yaşayabilir miydin? Zamanını nasıl harcardın?)
 19. Who decides what programmes to watch in your house? (Evinde hangi programın izleneceğine kim karar verir?)
 20. Do you prefer watching films on TV or at the cinema? (Televizyonda mı yoksa sinemada mı film izlemeyi tercih edersin?)
 21. Do you ever watch soap operas? Which soap operas are popular in your country? (Hiç pembe dizi izler misin? Ülkende hangi diziler popüler?)
 22. What do you think is the future of TV? Will the internet replace it? (TV’nin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? İnternet onun yerini alacak mı?)
 23. Do you think there is too much violence on TV these days? (Bugünlerde TV’de çok fazla şiddet olduğunu düşünüyor musunuz?)
 24. Who is your favorite comedian on TV? (Televizyondaki en sevdiğin komedyen kim?)
 25. Which comedy program do you enjoy watching? (Hangi komedi programını izlemekten keyif alıyorsun?)
 26. Do you prefer listening to the radio or watching TV? (Radyo dinlemeyi mi yoksa televizyon izlemeyi mi tercih edersin?)
 27. Do you think it is good for children to watch TV? (Televizyon izlemenin çocuklar için iyi bir şey olduğunu düşünüyor musun?)
 28. Do you think TV is educational? (Televizyon’nin eğitsel olduğunu düşünüyor musun?)
 29. What channel is your favourite channel? (En sevdiğin kanal hangisi?)
 30. When you go food shopping, do you buy foods you've seen in TV commercials? (Yiyecek alışverişine gittiğinde, televizyonreklamlarında gördüğün yiyecekleri alır mısın?)
 31. Do you think that TV makes people lazy? (Televizyonun insanları tembelleştirdiğini düşünüyor musun?)
 32. Do you think that TV prevents people from communicating? (Televizyonun insanların haberleşmelerini engellediğini düşünüyor musun?)
 33. Do you like watching TV alone or with your family? (Yalnız mı yoksa ailenle mi Televizyon izlemekten hoşlanıyorsun?)
 34. How long can you sit watching TV? (Televizyon izleyerek ne kadar uzun zaman oturabilirsin?)


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 خرداد 1394 توسط H-salimi

Reception-6
Receptionist: Good morning, Sir. May I help you? (Günaydın bayım. Yardımcı olabilir miyim?)

David Macfarlane: Good Morning. Yes, please. I would like to check out now. (Günaydın. Evet, lütfen. Hesabı ödeyip çıkış yapmak istiyorum.)

Receptionist: Ok, what room were you in and your name, please? (Peki, hangi odadaydınız, ve isminiz lütfen?)

David Macfarlane: David Macfarlane. Room no 8. (David Macfarlane. Oda numarası 8.)

Receptionist: Yes, Mr. Macfarlane, you are from room no 8. Have you used any of our service? (Evet, bay Macfarlane, 8 numaralı odadansınız. Herhangi bir servisimizden yararlandınız mı?)

David Macfarlane: Yes, I made a call from my room. (Evet, odamdan bir arama yaptım.)

Receptionist: I see, here is your bill, sir. For 4 days, you have been charged for 400 $ and extra 15 $ charge is for your phone call. In total, it is 415 $ with tax. Would you like to check your bill? (Anladım, buyrun hesabınız bayım. 4 gün için ücretiniz 400 dolar ve 15 telefon görüşmeniz için ekstra 15 dolar. Toplamda, ücretiniz vergiyle 415 dolar. Faturanızı kontrol etmek ister misiniz?)

David Macfarlane: Yes, please. Well... Everything is OK. I want to pay for it now. (Evet, lütfen. Tamam... Sorun yok. Ödemeyi şimdi yapmak istiyorum.)

Receptionist: Will you pay by your credit card? (Kredi kartıyla mı ödeyeceksiniz?)

David Macfarlane: No, I will pay in cash. Here is 500$ and the room key. (Hayır, nakit ödeyeceğim. Buyrun 500 dolar ve oda anahtarı.)

Receptionist: Thank you, Sir. Here is your change and your receipt. Are you satisfied with our service? (Teşekkürler bayım. İşte paranızın üstü ve makbuzunuz. Servisimizden memnun kaldınız mı?)

David Macfarlane: Yes, everything was fine. Thank you. (Evet, her şey güzeldi. Teşekkürler.)

Receptionist: You are welcome Sir. Have a nice day. (Rica ederim bayım. İyi günler.)


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 توسط H-salimi

How far is it from İstanbul to Ankara? (İstanbul Ankara arası ne kadar mesafedir?)

- How far did you travel last summer? (Geçen yaz ne kadar uzağa seyahat ettin?)

- How far can you walk in an hour? (Bir saatte ne kadar (uzağa) yürüyebilirsin?)


- How long is it from İstanbul to Ankara? (İstanbul'dan Ankara'ya gitmek ne kadar sürer?)

- How long did you work in that company? (O şirkette ne kadar çalıştın?)

- How long do you sleep a night? (Bir gecede ne kadar uyursun?)


- How much money do you want? (Ne kadar para istiyorsun?)

- How much sugar do we need? (Ne kadar şekere ihtiyacımız var?)

- How much time is there left? (Ne kadar zaman kaldı?)

► Why:  niçin / neden

- Why are you crying? (Neden ağlıyorsun?)

- Why did she buy an expensive car? (O niçin pahalı bir araba aldı?)

- Why are you so unhappy? (Neden bu kadar mutsuzsun?)
ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 اسفند 1393 توسط H-salimi

Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra Pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti bu hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu.


İnsanı Düzelttim Dünya

Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim dedi sonra düşündü:

-Ohh be kurtuldum en iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez.

Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi ve “baba haritayı düzelttim,artık sinemaya gidebiliriz”dedi.

Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hala hayretler içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu cevabı verdi:

- Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı.

İnsanı Düzelttiğim Zaman Dünya Kendiliğinden Düzelmişti…ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 بهمن 1393 توسط H-salimi
نوشته شده در تاریخ شنبه 4 بهمن 1393 توسط H-salimi
yüreği ferahlamak=از ناراحتی واضطراب رها شدن


ağzına bir kemik atmak=یعنی یکی رو با رساندن یک سود کوچک به او ساکت کردنrenklerine bağlamak=این اصطلاح معمولا در مبحث ترانسفر بازیکنان مورد استفاده قرار می گیرد به معنی به ترکیب تیم خود اضافه کرد
به مثال زیر توجه کنید

Fenerbahçe Milli oyuncuyu renklerine bağladı =فنرباغچه بازیکن ملی پوش را به ترکیب خود اضافه کرد

GÜRÜLTÜ BASTIRMAK=یک صدایی فراتر از صر و صدا درآوردن و انو بی اثر کردن

Yanına (Kar) Kalmak=بدی که یکی کرده بدون جزا بمونه

Yalancısı Olmak (Birinin)=دروغ یکی دیگر رو به یکی انتقال دادن

Üç Buçuk Atmak= در درون ترس بودن-خیلی ترسیدن

Üstünlük Kompleksi (Duygusu)=حس خود برتر بینی

Üstüne Mal Etmemek= به عنوان وظیفه قبول نکردن

Üstüne (Üzerine) Atmak=یک جرمی را که خودش انجام داده طوری نشون بده که گویا یکی دیگه مرتکب شده

Üç Nalla Bir Ata Kalmak=چیزی رو که سعی داره بدست بیاره فقط به یک قطعه کوچکش برسه

Üç Otuzluk= کسی که سنش خیلی بالا رفته

Üstüne Güneş Doğmamak=خورشید طلوع نکرده بیدار شدن.کسی به خیلی زود بیدار شدن عادت کند

Üstüne Düşmek= یکی را خیلی دوست داشتن/محافظت کردن

Üste Vermek= پول اضافی پرداخت کردن

Eti Ne Butu Ne?=فقیر.بی پول

برای کسی که لاغر ونحیف است هم به کار میرود

اون بدبخته بهش فشار نیار

Yüreği Selanik= خیلی ترسو

Yüzüne Bakılır=زشت به حساب نمیاد

Aşağı Mahalle Sen Misin Yukarı Mahalle Şen Misin=خیلی دور زدن

Yüreği Hop Etmek (Hoplamak)=ناگهانی ترسیدن

Yaldızları Barışık Olmak= با همدیگر خوب تفاهم داشتن

Yüz Göz Olmak= صمیمی شدن و خجالتی از هم نداشتن.فاصله ای که میان دو طرف هست از میان برداشته شود

طبقه بندی: آشنایی با اصطلاحات، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 دی 1393 توسط H-salimi

50 موضوع انشا که در امتحانات زبان ترکی امکان پرسیدن آن  از زبان آموزان میرود در زیر آورده شده است
.
ادامه مطلب

برچسب ها: kompozisyon،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 6 دی 1393 توسط H-salimi

Where were you born?

Nerde doğdun?


How did you get your name?

Nasıl evlendin?


What is your first memory?

İlk hatıran nedir?


What can you remember about elementary school?

İlk okul hakkında ne hatırlayabiliyorsun?


What was your neighborhood like when you were growing up?

Büyürken yetiştiğin çevre nasıldı?


Was junior high school a happy time for you?

Ortaokul / ikinci kısım senin için mutlu bir zaman mıydı?


What sports did you do?

Hangi sporları yaptın?


Did you study hard at high school?

Lisede çok çalıştın mı?


Do you still have friends from your school days?

Hala okul arkadaşlarınla görüşüyor musun?


Did you study again after you left high school?

Liseden sonra okumaya devam ettin mi?


Do you remember your first boyfriend or girlfriend?

İlk erkek arkadaşını / kız arkadaşını hatırlıyor musun?


What is your best memory of childhood?

Çocukluğunun en iyi hatırası nedir?


What was your first job?

İlk işin neydi?


How did you meet your husband or wife?

Kocanla / Karınla nasıl tanıştın?  


Did you enjoy your wedding day?

Evlenme törenin iyi geçti mi?


Have you lived in many different places?

Birçok farklı yerde yaşadın mı? 


How would you describe your experience of having children?

Çocukluk deneyimini nasıl tarif edersin?


What advice would you give to new parents these days?

Bu günlerde yeni ana baba olanlara neler tavsiye edebilirsin?


What was a good decision you made?

Verdiğin iyi bir karar nedir?


What would you change about your life if you could?

Değiştire bilseydin hayatında neyi değiştirmek isterdin?


What's the best thing that happened to you recently?

Son zamanlarda başına gelen en iyi şey nedir?


What is the motto of your life?

Hayatını mottosu (temel felsefe) nedir?

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393 توسط H-salimi


Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.


نه بیمار انتظار صبح را می کشد

نه مزار تازه ای ، مرده ای را

و نه شیطان گناهی را

به اندازه ای که من انتظارت را می کشم


Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar?

دیر شد، آمدنت را دیگر نمی خواهم

در نبودت تو را یافتم

سایه ات را در خیالم رها کن

نیا، آمدنت دگر چه سودی دارد؟

نوشته شده در تاریخ جمعه 14 آذر 1393 توسط H-salimi


Sabahlar uzak bu sevda tuzak bana
Çok zaman geçti sabrım yok yarınlara
Kaçıncı hasret kaçıncı yalnızlığım sigaramın ucunda
Şimdi yanımda, yanımda olacaktın

Bıraktın beni sevda yokuşlarında
Kuşlar uçurdum, akşamdan sabahlara
Sigaramın ucunda yanar hasretin
Vurur canevimden ellerime kelepçeler vurur
Gel vefasız, gel vicdansız
Çağırmazdım acil olmasa
Gel insafsız ah kitapsız
Yanıyorum arzularınla
Aynalarda gözyaşım var
Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan

 
Gerçekten inanıp sevseydin beni
Böyle sabahları bekler miydim hiç
Çoktan yanımda olurdun çoktan
Gece üç beş nöbetlerine dikmezdin beni
Sensiz kaldığım ilk günden beri
İçimde bir umut vuslata dair
Akşamları imzaladım gözyaşlarımla
Seni aramıyor seni sormuyorsam
Bu senden vazgeçtim demek değildir
Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim seni

Gel vefasız, gel vicdansız
Çağırmazdım acil olmasa
Gel insafsız ah kitapsız
Yanıyorum arzularınla
Aynalarda gözyaşım var
Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan
Aynalarda hatıralar
Dayanamam firar eder aklım başımdan


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1393 توسط H-salimi
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/80/f9/e1/80f9e13c120682bc34de32062b58e712.jpg


حتی تاریکترین شب هم به پایان میرسد و خورشید دوباره طلوع میکند(ویکتور هوگو)ادامه مطلب

http://www.topragizbiz.com/resim/images/karincnrn.jpg


Hz. Süleyman bir karıncanın bir sene boyunca ne yiyeceğini sormuş.

- "Bir Buğday" demişler.

O da denemek için bir karıncayı bir kutuya koymuş ve içine de bir tane buğday atmış.

Bir sene sonra kutuyu açıp baktığında karıncanın, buğdayın sadece yarısını yediğini görmüş.

O’na "Sen, senede bir buğday yemez miydin?" diye sorunca karınca:

- "Ya Süleyman! O rızkımı Rezzak’u Kerim verirken öyle idi. Ama rızık senin vasıtanla gelince, senin ileride ne yapacağını bilemedim. Ya beni unutursan; -ki sen unutabilirsin. Ama Rabbim, mahlukatından kimseyi asla unutmaz. İşte onun için ihtiyatlı davrandım" demiş.


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 آبان 1393 توسط H-salimi


Terzi Öyküsü
 

BİR BİLGEYE SORMUŞLAR:

'Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?

'Terzimi severim,' diye cevap vermiş.

Soruyu soranlar şaşırmışlar:

'Aman üstad, dünyada sevecek o kadar çok kimse varken terzi de kim oluyor? O da nereden çıktı? Neden terzi?'

Bilge, bu soruya da şöyle cevap vermiş:

'Dostlarım, evet ben terzimi severim. Çünkü ona her gittiğimde, benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle değildir. Bir kez benim hakkımda karar verirler, ölünceye kadar da, beni hep aynı gözle görürler.'

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 آبان 1393 توسط H-salimi
Yaşlı adam fıtratı gereğince, "Olmaz!" demekten hiç hoşlanmıyormuş. Göğe çıkma hususunu defalarca açarak: "Bu iş Allah'ın işidir; verecekse O verir.
 

Genç bir dağcı bir zirveye bayrak dikmek istemiş. Çıkmayı düşündüğü dağ pek yüksek olmasa da, diğerlerine oranla pek rağbet görmüyormuş. Dağın dik yamaçları, ikide bir derin yarıklarla kesildiğinden, en usta dağcıları bile korkuturmuş. Fakat esas tehlike, söz konusu yarıkların karla örtülmesiymiş. Kara bastığını sanan şanssız yolcular, yüzlerce metre aşağı uçuverirmiş. Dağ keçileri bile ürkermiş buradan. Eğer yaşlı bir tekeyi rehberlik yapmaya ikna edemezlerse, boyunlarını bükerek dönüşe geçerlermiş.

Kısacası bu dağda, kuşların dışında pek canlı görünmezmiş. Bir de dağ fareleri...

Genç dağcı, söz konusu zorlukları iyi bilse de, içindeki arzuyu yenememiş.

Ve bir gün hazırlık yaparak bulutlarla örtülen zirveye yönelmiş. Üç gün sonra hedefine ulaşmış ama bir de bakmış, gökyüzünde, kartalların daireler çizdiği yerde, ak saçlı-sakallı biri uçup duruyor.

Delikanlı aşırı yorgunluktan hiçbir şey düşünemez durumdaymış. Gördüğünü hayal sanıp önüne döndüğünde, "Kolay gelsin!" demiş biri hemen yanı başından. "Buralara sadece ben çıkarım sanıyordum. Ama seninle birlikte şimdi üç oldu. On beş yıl kadar önce, senin gibi biri daha çıkagelmişti. Sıcak bir şey içelim de biraz nefeslen. Daha sonra yemek yeriz inşaallah."

Genç dağcı, paniğe kapılarak küçük çocuklar gibi çığlık atmış. Gökyüzünde gördüğü adammış bu. Biraz sakinleşince, yaşlı adam bir bardak çay uzatmış ona, etrafa mis gibi kokular yayan, daha yeni konmuş gibi sıcacık...

Zirvenin yamacında, geniş bir mağara bulunuyormuş. İhtiyarın yaşadığı, soğuktan hem kendisini hem de bir kaç keçisini koruduğu yer.

Oraya geçerek sohbete başlamışlar.

Delikanlı hiç durmadan sorular soruyormuş. İhtiyarın nereden geldiğini, kimlerden olduğunu, böyle yüce bir makama nasıl eriştiğini...

Yaşlı adam kırmamış genç dağcıyı. On beş yıl kadar önce yanına gelen diğer gençten bahsetmese de, yeni misafirinin bütün sorularını cevaplamış. Önceleri büyük bir şehirde yaşadığını, bir batağa düşer gibi sayısız günaha girmek zorunda kaldığını, sonunda bu dağa kaçıp tek başına yaşamaya başladığını; kısacası günahlardan uzaklşınca, Rabbinin de kendisini böyle güzel bir makama yükselttiğini anlatmış tatlı bir dille.

Delikanlı bu sözlerden çok etkilendiğinden o ihtiyar gibi hayat sürmeyi, Allah'a kulluktan başka bir şey düşünmemeyi, sonunda da göğe yükselmeyi istemiş. Eğer o ihtiyarın yanında kalırsa, her işini mükemmel bir şekilde görecekmiş, üstelik de hiç şikayet etmeden.

Yaşlı adam onu uyarmış tabi: "Bu tür makamlar istenmez, belki verilir. Hedefimiz Allah rızasıdır" diyerek. Fakat delikanlı çok ısrar ediyormuş. Özellikle gökyüzüne yükselme konusunda...

Yaşlı adam fıtratı gereğince, "Olmaz!" demekten hiç hoşlanmıyormuş. Göğe çıkma hususunu defalarca açarak: "Bu iş Allah'ın işidir; verecekse O verir. Bildiğim kadarıyla, göğe yükselmek için her türlü günahtan uzak kalmak gerekir. Zaten oraya yükselmek tehlikelidir. Yeryüzünde bir hata yapsan neyse ama, gökyüzünde yaparsan mahvolursun, bunun telafisi mümkün değildir" demiş.

Genç adam, kendisini bu dağ başında veya gökyüüznde günaha sokacak bir şey bulunmadığına karar verince, ihtiyara yaptığı baskıyı artırmış.

Yaşlı adam garanti vermese de, en nihayet misafirine boyun eğmiş, "Her şeyde bir hayır vardır" diyerek.

Aradan beş yıl geçmiş. Delikanlı ihtiyarın işlerini görürken bir yandan da ezbere Kur'an okuyormuş. Zikir desen zikirde, şükür desen şükürde emsalsizmiş. Eski günahları için günde en az bin kere tövbe ediyormuş. Teheccüdler, nafile namazları, kaza namazları ve oruçları, en sonunda beklenilen meyveyi vermiş. Ve bir ramazan gününde, büyük bir ihtimalle kadir gecesinde, yerden bir kaç metre kadar yükselmeyi başarmış. Bayram yapmış delikanlı bayramdan önce. İnanılmaz derecede şevke kapıldığından, beş yıl daha çalışarak istediği yüksekliğe çıkacak hale gelmiş.

Yaşlı adam durumu farkedince, bir kez daha ikaz etmiş delikanlıyı: "Bu makamın hakkını vermelisin! Sakın şımarayım deme, çok feci tokat yersin! İbadetlerini daha da artır! Dağ başı deyipde kendini salma! Bu dünyanın günahları, dört bir yandan yağmur gibi dökülür üstümüze. Şüpheli şeylere asla yanaşma! Hele göğe yükselince hiç boş bulunma! Bu makamda hata kabul edilmez, sonra paldur küldür düşersin!" diye...

Delikanlı eminmiş kendisinden. Gökyüzündeki kuşlardan istese de zarar gelmezmiş ona. Onları öldürecek değilmiş ya!

Bir gün delikanlı yine göğe yükselmiş. Eskiden ancak üç günde tırmandığı zirveyi yükseklerden tefekkür etmekteyken, daha yükseklerden uçan bir şey farketmiş. Yolcu uçağıymış bu, mavi boşluğa bembeyaz çizgiler çizen...

Delikanlı meraka kapılarak bir hamlede çıkmış onun yanına. Önce kanatlarından birine oturmuş. Sonra da pencerelere yanaşmış usulcacık.

İçeride yüzlerce insan varmış. Rahat koltuklarında kestirme yapanlar, bebeklerini doyuran merhametli anneler, son derece şık giyinmiş iş adamları ve onlara hizmet eden güler yüzlü, boylu poslu hostesler.

Sanki hepsi birer dünya güzeli...

Delikanlı hostesleri seyre koyulduğunda, sıtmalı hastalar gibi sarsılmaya başlamış ve uçuş gücünü o anda kaybetmiş. Aşağıya tepe taklak düşmek üzere iken, zorlukla tutunmuş uçağın kanadına. Bu arada korku çığlıkları atsa da, uçaktaki yolculardan kimse onu duymamış, kimsecikler görmemiş.

Yaşlı adam, aşağıdan onu seyrediyormuş. On yıllık misafiri, o uçakla birlikte gözden kaybolurken: "Demek ki buradan gitmek istedi" demiş. "Benden bıkmış olmalı. Fakat anlamıyorum. Bu kadar güzel uçarken o uçağın kanadına neden tutundu? Daha önce yanımda kalan genç de, başka bir uçağa tutunup ayrılmıştı."


Üç Sual ve Bir CevapBu dünyada küçük bir mesele için hak aranırsa, o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın?
 

Mevlânâ’ya felsefecilerden bir grup gelerek bazı sorular sormak istediklerini söylediler. Mevlânâ’da onları hocası Şems-i Tebrîzî’ye havale eder. Bunun üzerine onun yanına giderler. Şems-i Tebrîzî mescidde, talebelerine, bir kerpiçle teyemmümün nasıl yapılacağını gösteriyordu.

Gelen felsefeciler üç sual sormak istediklerini belirttiler. Şems-i Tebrîzî, “Sorun” dedi. Felsefecilerden biri sormaya başladı.

“Allah var dersiniz; ama görünmez. Göster de inanalım.”

Şems-i Tebrîzî, “Öbür sorunu da sor” der.

O, “Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz, sonrada ateşle ona azap edilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi?” dedi.

Şems-i Tebrîzî; “Peki öbürünü de sor” der.

O, “Ahiret’te herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, canları ne istiyorsa yapsınlar, karışmayın” der.

Bunun üzerine Şems-i Tebrîzî, elindeki kuru kerpici adamın başına vurur. Soru sormaya gelen felsefeci, derhal zamanın kadısına gidip, davacı olur. Ve “Ben, soru sordum, o başıma kerpiç vurdu.” diye şikayet eder.

Şems-i Tebrîzî, “Ben de sadece cevap verdim” der.

Kadı bu işin açıklamasını ister.

Şems-i Tebrîzî şöyle anlatır: “Efendim! Bana “Allah-u Teâlâ’yı göster de inanayım” dedi. Şimdi bu felsefeci, başına vurduğum kerpicin başında ağrı yaptığını söylüyor, başının ağrısını göstersin de görelim.

Yine bana, şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Ben buna toprak parçasıyla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Hâlbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı. Toprak toprağa nasıl acı verir?

Yine bana, “Bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak olmaz.” dedi. Benim canım, onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya! Bu dünyada küçük bir mesele için hak aranırsa, o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın?”

Felsefeci bu güzel cevaplar karşısında mahcub olup, söyleyecek söz bulamaz.

.: Weblog Themes By Pichak :.


(تعداد کل صفحات:31)      1   2   3   4   5   6   7   ...  

تمامی حقوق این وبلاگ برای سایت آموزش ترکی استانبولی محفوظ است و کپی برداری ممنوع میباشد طراحی : پیچک